Reactie toevoegen

Ferdinand Bostyn
Een zo specifiek gebouw volledig laten verkommeren is echt onaanvaardbaar. Mits de nodige aanpassingen is het best bruikbaar voor een groot aantal activiteiten. Niet alleen de school zou daar nuttig gebruik van kunnen maken. Ook een aantal buitenschoolse verenigingen en/of jeugdorganisaties zouden daar baat bij kunnen hebben. Dit project financieel steunen is zeker geen weggegooid geld.