Je voelt je geroepen om een nieuw project voor Brugge en andere Bruggelingen uit te werken? Welkom op het platform dat ideeën, mensen én ruimte samenbrengt. De toekomst van Brugge overkomt ons niet, we maken ze samen.
Andere burgers, groepen, verenigingen en het stadsbestuur helpen je om je idee uit te werken tot een heel haalbaar project, dat Brugge nog beter maakt.
12 september 2016

Stadsfabrieken en tuinsteden was de titel van het eerste van drie debatten over het ruimtelijk structuurplan.

Is wonen en productiviteit (terug) verenigbaar in een stad als Brugge?

We zochten antwoorden samen met Jonathan Holslag, kersvers bouwmeester Leo Van Broek en Joachim De Clerck tijdens het eerste van drie stadsdebatten in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

28 september 2016

Blokkeer dinsdag 13 december nu alvast in je agenda!

19 september 2016

Heel wat activiteiten tijdens 'week van de ruimte'.

31 augustus 2016

Ideeën in overvloed tijdens de tafelsessie van de Bleekwijde op Autoloze Zondag.

31 augustus 2016

Ook de toekomst van Brugge is aanwezig met de zes stadsbeelden op autoloze zondag.

Tweets over #bruggemaaktruimte