Reactie toevoegen

Els Casier
Hartelijk dank voor jullie opmerkingen! Helemaal mee eens. We hebben met het "Brugs ei" een brief naar de schepen van mobiliteit en naar de burgemeester en het schepencollege gestuurd waarin we als eerste, zeer gemakkelijk te realiseren, stap voor een leefbare straat en buurt de verlaging van de maximum snelheid tot 50km/ uur vragen. Ook op de Guldenvlieslaan, Elisabethlaan en Komvest is dit nu zo. Ook staat in de brief dat het uiteindelijke streefdoel voor de hele Brugse binnenstad, (het Brugs Ei) 30km/ uur moet worden. Schepen Lambrecht staat zeer open voor die vraag, maar we moeten dit motiveren met naam en handtekeningen van de buurtbewoners. Binnenkort bellen wij aan jullie deur.!!!!