Reactie toevoegen

Els Casier
Als ons idee verwezenlijkt wordt zullen alleszins de vestingen aan de Bloedput (kruispunt Bevrijdingslaan) en aan het station weer kunnen doorlopen. Hier kun je nog een beetje meer over ons voorstel lezen: .Idee: Herstel van het Brugse ei en stadsweefsel In 1837 nam men het initiatief om de spoorverbinding Brussel- Gent tot Brugge en Oostende door te trekken. Na heel veel discussie werd beslist het station op het Zand te bouwen en de spoorweg door het westelijk gedeelte van de stad te laten lopen. In de hoop dat dit commerciële, toeristische en economische bloei voor de stad, toen een van de armste steden van België, zou brengen. De keuze voor dit tracé veroorzaakte een diepe snede in het stedelijke weefsel. Het westelijk gedeelte van de binnenstadstad, West- Brugge, werd geïsoleerd, de oorspronkelijke omwalling onderbroken. “Slechts weinige ingrepen hebben dergelijke stedenbouwkundige en landschappelijke schade aangericht” ( ’t Zand vroeger en nu p 14) Nauwelijks 30 jaar later had men al spijt van deze beslissing. De spoorweg loopt nu buiten de stad, maar het vroeger tracé blijft een lelijke wonde in het stadsweefsel. Vandaag heeft koning auto de plaats van de treinen in genomen. Op de oude spoorwegbedding loopt nu de snelweg R30, de zogenaamde binnenring, door de stad. Auto’s razen aan 70 km/uur, en vaak sneller, door een woongebied (waar normaal gezien een maximum snelheid van 30 km/uur zou moeten heersen). De toename van het autoverkeer , door het meer en meer gebruiken van de Bevrijdingslaan als invalsweg, heeft een grote impact op de woonbuurt door de toename van vervuiling, verkeersonveiligheid, verkeerslawaai, bodemtrillingen…enz. Bovendien blijft West-Brugge door die groeiende verkeersoverlast geïsoleerd van de rest van de binnenstad. Dagelijks steken de buurtbewoners, o.a. schoolgaande kinderen, ouderen,…. de snelweg over , met risico op een ongeval. Daarom stellen wij voor om ,gefaseerd, de hele ring te onder tunnelen, om zo een vlottere verkeersafwikkeling en meer veiligheid te bekomen. Alleen zo kan het litteken in de stad duurzaam en milieuvriendelijk geheeld worden. Ook ontstaat zo de mogelijkheid om de doorbroken Brugse vestingen weer te sluiten en het kleinschalig stedelijk weefsel te herstellen.