Opvolgcongres vierkant tegen eenzaamheid op 29 november

3 oktober 2018

Opvolgcongres vierkant tegen eenzaamheid op donderdag 29 november

In de zomer van 2017 werden in Brugge enkele personen ontdekt die in alle eenzaamheid waren overleden. Deze vaststellingen wekten een golf van reacties op.
Daarom zette het stadsbestuur een anti-eenzaamheidsplan op. Zowel stadsdiensten als verenigingen en buurten gingen met het thema eenzaamheid aan de slag.
In oktober 2017 vond een eerste brainstormconferentie plaats. Daar werden tien ideeën gelanceerd en op basis hiervan werden acties uitgewerkt.

Op 29 november 2018 was er een opvolgcongres. Wat is gelukt na één jaar praktijkervaring? Wat niet en waarom? Hoe kunnen deze acties versterkt worden? Jouw input was hierbij van groot belang.

Programma

13.00 - 13.30 uur Onthaal
13.30 - 14.45 uur Wat is vierkant tegen eenzaamheid en wat is de stand van zaken? Pablo Annys, schepen Stad Brugge                         

Blik van buitenaf en Vlaamse ambities. Danny Dewulf, stafmedewerker vermaatschappelijking van de zorg VVSG

Uit de Brugse praktijk. Toelichting van enkele praktijken uit het Brugse waarbij verenigingen, middenveldorganisaties en buurten samenwerken aan verbondenheid.

  • Buurtverbindend werken. 'Iedereen Kerstman' wil het contact in de buurt tussen buurtbewoners, organisaties en hulpverleners vergroten om zo ontmoeting en samenwerking te stimuleren en gezamenlijk op te treden tegen de toenemende eenzaamheid in de Brugse buurt Annabil.
  • ‘Commons’ in de buurt: hoe gedeelde plekken, platformen en objecten een meerwaarde kunnen vormen voor meer verbondenheid – toelichting buurtinitiatieven Sint-Jozef / Sint-Pieters

Voorstelling van het eindresultaat van het traject van Wieder vzw – eenzaamheid in beeld gebracht.

14.45 - 15 uur Pauze
15 - 16 uur Aan het werk: wat vinden jullie van de realisaties tegen eenzaamheid en voor meer verbondenheid? Hoe versterken we ze en breiden we samen het actieplan uit? Geef jullie input tijdens parallelle werktafels opgesplitst per doelgroep
16 - 16.30 uur Terugkoppeling interactieve sessie. Lien Dereere, lid kerngroep vierkant tegen eenzaamheid

Wat zijn de lokale ambities? Dirk De fauw, voorzitter OCMW Brugge

Aanvullen charter vierkant tegen eenzaamheid

16.30 - 17.30 uur Netwerkdrink


Praktisch

Daverlo - Dries 2 - 8310 Brugge

Zaal Daverlo is per fiets vlot te bereiken vanaf de Gentpoort, de Daverlostraat in. Er zijn fietsstallingen voor de ingang

Met bus 2 (Assebroek Oude Stelplaats - station) geraak je vlot aan de ingang van Daverlo

Ben je minder mobiel? Laat het ons weten en stuur een e-mail  naar toekomst@brugge.be

Zie ook

7 december 2018

Op donderdagmiddag 29 november vond in de cultuurzaal van Daverlo het opvolgcongres vierkant tegen eenzaamheid plaats. Hoe gingen stadsdiensten, verenigingen en Bruggelingen het afgelopen jaar met het thema eenzaamheid aan de slag? Welke acties kunnen anders of beter? Waar moet nog meer op ingezet worden? Een boeiende namiddag met zo'n 130 aanwezigen. 

Interactieve werktafel opvolgcongres vierkant tegen eenzaamheid
30 oktober 2018

In deze brochure krijg je tips om jouw buurt te vergroenen, mooier, duurzamer en warmer te maken.