Onderzoek naar burgercollectieven: vul de bevraging in

7 november 2017

Ben jij actief in een burgerinitiatief? Zou je graag andere initiatiefnemers ontmoeten, of ben je benieuwd naar het landschap van burgercollectieven in heel België? Neem dan zeker deel aan dit onderzoek!

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met Prof. Dr. Tine De Moor van de Universiteit Utrecht, voert de onafhankelijke denktank Oikos o.l.v. Dirk Holemans onderzoek naar Belgische burgercollectieven. In een eerste fase (oktober tot december) trachten ze een zo compleet mogelijke inventaris op te stellen van alle bestaande initiatieven. Via het webformulier (link hierboven) kan je jouw eigen initiatief toevoegen aan de inventaris en zo mee vorm geven aan het landschap van burgercollectieven in België. Onder burgercollectieven wordt begrepen: projecten die door burgers zijn opgestart en waar de burger actief meewerkt aan de productie van het goed en een zeg heeft in de vorm, organisatie en toekomst van het collectief.

Deze vragenlijst bestaat uit twee korte onderdelen die slechts enkele minuten in beslag neemt. De gegevens worden niet gepubliceerd of meegedeeld aan derden tenzij je dit uitdrukkelijk wenst.

Ken je andere mensen die betrokken zijn bij burgercollectieven? Stuur deze link dan zeker door en help zo mee alle burgercollectieven in België in kaart te brengen. De enquête loopt nog t.e.m. zondag 10 december.

De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in juni 2018. Indien je bijkomende vragen hebt, kan je altijd contact opnemen met projectmedewerkers Cornelis & Kati via collectifs@oikos.be.

Zie ook

20 december 2017

Zie je een link tussen jouw project / idee en het thema van de Triënnale of één van de kunstwerken en heb je een concreet voorstel / idee om te doen of te organiseren tijdens de Triënnale? Zoek je nog partners om dit verder uit te werken? Kom naar het brainstorm moment op dinsdagavond 30 januari van 19 tot 22 uur in de Brugse Vrijwilligerscentrale.

15 december 2017

Stad Brugge haalt met het project ‘De Stadsrepubliek’ een bedrag van twee miljoen euro binnen.