Havenbus

25 juli 2018

MBZ en APZI lanceren app voor gebruikers Havenbus Zeebrugge

De Havenbus is sinds 2007 een vast transportmiddel voor werkkrachten in het havengebied van Zeebrugge, en zeker voor zij die werken op plaatsen die via het openbaar vervoer niet of moeilijk te bereiken zijn.

Om het gebruik van de Havenbus te stimuleren hebben MBZ en APZI een app ontwikkeld om de werknemer rechtstreeks een ritje te laten boeken. In de app kan de gebruiker zijn op- en afstapplaats en uur kiezen, waarna hij of zij na betaling een gegarandeerd zitje heeft. De werknemer wordt op het gekozen tijdstip voor de deur van zijn onderneming afgezet en opgehaald.

Tot eind april 2018 verliep de reservatie van een zitje op de Havenbus uitsluitend via de werkgever. Om de administratieve last te verminderen en het gebruik te stimuleren, staat dit nu open voor elke werknemer. Het systeem voor boekingen door de werkgever blijft bestaan voor de bedrijven die dit wensen.

De Havenbus brengt werknemers tot bij het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Er is vervoer mogelijk vanuit het centrum van Brugge, Blankenberge, Knokke-Heist of Oostende. Het gebruik van de bus staat open voor iedereen die in de haven van Zeebrugge werkt. De reservatie van de Havenbus kan via de werkgever (website) of werknemer (app) gebeuren.

De havenbus Zeebrugge wordt gecoördineerd door APZI Zeebrugge en wil het gebrek aan openbaar vervoer in de haven verhelpen en biedt de mogelijkheid om op zeer korte tijd naar het werk te pendelen.

Meer info (uurroster, opstapplaatsen, aanvraag login voor maken van de reservaties, ...) op www.dehavenbus.be

Zie ook

7 december 2018

Op donderdagmiddag 29 november vond in de cultuurzaal van Daverlo het opvolgcongres vierkant tegen eenzaamheid plaats. Hoe gingen stadsdiensten, verenigingen en Bruggelingen het afgelopen jaar met het thema eenzaamheid aan de slag? Welke acties kunnen anders of beter? Waar moet nog meer op ingezet worden? Een boeiende namiddag met zo'n 130 aanwezigen. 

Interactieve werktafel opvolgcongres vierkant tegen eenzaamheid
30 oktober 2018

In deze brochure krijg je tips om jouw buurt te vergroenen, mooier, duurzamer en warmer te maken.