Wedstrijd Brugse MOS scholen

Stad Brugge wil haar inwoners oproepen en stimuleren om mee te werken aan een klimaatneutraal Brugge 2050.
Ter ondersteuning van deze acties schrijft dienst Leefmilieu een wedstrijd uit om MOS-scholen in dit opzet financieel te ondersteunen.
Scholen die deelnemen, maken kans op € 400!

 

Stad Brugge wil haar inwoners oproepen en stimuleren om mee te werken aan een klimaatneutraal Brugge 2050.
Ter ondersteuning van deze acties schrijft dienst Leefmilieu een wedstrijd uit om MOS-scholen in dit opzet financieel te ondersteunen.
Scholen die deelnemen, maken kans op €400!
Deze prijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag.
Zowel projecten die gepland zijn  en projecten die al uitgevoerd zijn in 2016 komen in aanmerking. Dit mag dan wel geen eerder ingediend project in het kader van deze wedstrijd zijn.
Verschil met vorige edities is dat de ingediende projecten meer moeten gekaderd worden in klimaatgebonden thema’s (bv. vegetarische maaltijden, moestuinieren, duurzame mobiliteit, energie, water, natuur, ...).
We verwachten voor deze editie ook meer info over de koppeling met CO2 reductie, ecologische voetafdruk en participatie. Ook als er enkel structurele maatregelen genomen worden, willen we dat dit educatief in de klas wordt aangepakt, scholen kunnen hiervoor ook advies inwinnen, bij de Mos-coördinatoren.
Creatieve en innovatieve projecten genieten de voorkeur!
Inschrijven dient te gebeuren voor  5 mei 2017 op volgend mail adres: leefmilieu@brugge.be.
 

Scholen die nog geen Mos-school zijn, kunnen zich nog altijd hiervoor opgeven
Provincie West-Vlaanderen, dhr. Donald Dupon (basisonderwijs)
t 050 40 32 66 donald.dupon@west-vlaanderen.be

Of

Provincie West-Vlaanderen, mevr. Marjolein Hantson (secundair onderwijs)
t 050 40 32 66 marjolein.hantson@west-vlaanderen.be.

20170320_no_wedstrijdreglementklimaat20167.docx

Ter ondersteuning van klimaatneutraal Brugge 2050 schreef Stad Brugge/dienst Leefmilieu een wedstrijd uit om MOS-scholen in dit opzet financieel te ondersteunen. Scholen die deelnemen, maakten kans op €400!
Deze prijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag.
Verschil met vorige edities is dat de ingediende projecten meer moesten gekaderd worden in klimaatgebonden thema’s (bv. vegetarische maaltijden, moestuinieren, duurzame mobiliteit, energie, water, natuur, ...). Scholen konden hiervoor advies inwinnen bij de Mos-coördinatoren.

De ingediende projecten werden beoordeeld volgens volgende criteria: participatie, noodzakelijkheid, creativiteit, minste inspanning met grootste resultaat en volledigheid van dossier.

Dit jaar waren er 21 inschrijvingen waarvan er 13 een prijs ontvangen.

Van harte proficiat aan:

1. Sint-Lodewijkscollege, Kardinaal Mercierstraat 56, 8000 Brugge
400€- thema moestuin

2. Sint-Lodewijkscollege, Gistelse Steenweg 440, 8200 Brugge
400€ - thema energie

3. Sint-Lodewijkscollege, Koude-Keukenstraat 10, 8200 Brugge
400€- thema energie

4. Sint-Lodewijkscollege, Knotwilgenlaan 24, 8200 Brugge
400€- thema natuur 

5. Sint-Leocollege, Wilgenstraat 41, 8000 Brugge
400€ - thema natuur

6. Sint-Leocollege, Palingstraat 35, 8000 Brugge
400 €- thema natuur

7. MPI De Kaproenen, Oorlogsvrijwilligerslaan 2, 8200 Brugge
300€- thema natuur 

8. MPI De Kaproenen, Kaproenenhof 32, 8200 Brugge
250€- thema natuur 

9. De Zonnetuin, Beeweg 32, 8310 Brugge
400€- thema mobiliteit

10. Sint-Andreaslyceum, Fortuinstraat 29, 8310 Brugge
400€- thema mobiliteit

11. Sint-Lodewijkscollege, Doornstraat 3, 8200 Brugge
400 €- thema moestuin

12. Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge
400 €- thema moestuin

13. Scholen Ter Groene Poorte, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge
200€ , thema moestuin 

Ter ondersteuning van klimaatneutraal Brugge 2050 schreef Stad Brugge/dienst Leefmilieu een wedstrijd uit om MOS-scholen in dit opzet financieel te ondersteunen. Scholen die deelnemen, maakten kans op €400!
Deze prijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag.

Verschil met vorige edities is dat de ingediende projecten meer moesten gekaderd worden in klimaatgebonden thema’s (bv. vegetarische maaltijden, moestuinieren, duurzame mobiliteit, energie, water, natuur, ...). Scholen moesten hiervoor advies inwinnen bij de Mos-coördinatoren.
De ingediende projecten werden beoordeeld volgens volgende criteria: participatie, noodzakelijkheid, creativiteit, minste inspanning met grootste resultaat en volledigheid van dossier.

Dit jaar waren er 18 inschrijvingen waarvan er 10 een prijs ontvangen.

1. St Leo Hemelsdaele, sint Lenardstraat 58,8380 Brugge
400€ (vervanging oude stookketel)

2. OLVA De Meersen, Astridlaan 400, 8310 Brugge
200€ (plaatsen deursluiters)

3. De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159, 8200 Brugge
200€ (regensilo's plaatsen)

4.Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 11 8000 Brugge
400€ (led verlichting)

5.De Passer, Vijverhoflaan 13 8200 Brugge
250€ (innovatief kippenhok)

6.Sint-Lodewijkscollege, Knotwilgenlaan 24, 8200 Brugge
200€ (deurpomp plaatsen)

7.Sint-Lodewijkscollege, Gistelse Steenweg 440, 8200 Brugge
400€ (led verlichting)

8.Sint-Lodewijkscollege, Koude-Keukenstraat 10, 8200 Brugge
200€ (slimme verlichting)

9. Sint-Jozef, Groenestraat 27 , 8000 Brugge
400€ (creëren groene long)

10. SBSO De Varens, Nieuwe St-Annadreef 27 8200 Brugge
400€ (creëren buitenklas)