Tijdslijn

2016
4 februari 2016
Oproep toekomstplekken via de toekomst van Brugge: 'Brugge zoekt ruimte'
In 2016 werd de pastorie van Sint-Pieters geselecteerd als een van de negen toekomstplekken van de toekomst van Brugge. Samen met de inwoners ging de Stad op zoek naar een gedeelde en creatieve invulling van deze pastoriewoning. Het idee was om de historische site in het hart van de gemeente te behouden en het een gemeenschapsfunctie te geven. Tijdens Sint-Pieters kermis (zomer 2016) werd een bevraging georganiseerd. Een werkgroep bleef actief rondom de invulling van de site. Uit deze werkgroep ontstond ‘Pastorie Préférée’, 2 pop-up weekends tijdens de zomer van 2019.
2018
1 december 2018
Age'in
Age'in is een Europees project dat zich richt op personen boven 55 jaar. Het gaat samen met de doelstellingen van het project 'vierkant tegen eenzaamheid'. Onder meer door dit project kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Mensen die in eenzaamheid leven, worden bezocht en er wordt een gepast dienstenaanbod voor hen uitgewerkt. Ook wordt bekeken hoe de thuisomgeving (de woning) het best aangepast kan worden waardoor het voor de bewoner makkelijker wordt om zelfstandig te leven en dus langer thuis te blijven. Daarnaast wordt er gewerkt met een buurtverbinder die buurtgericht werken met de hulp van organisaties en hulpverleners. Dit project streeft ernaar om de levenskwaliteit van de mensen te verhogen, hun omgeving aan te pakken en in te zetten op veilige openbare plekken.
2019
31 augustus 2019
Pastorie Préférée
De pastorietuin van Sint-Pieters vormde tijdens de zomer van 2019 het decor van een pop-up bar met als belangrijkste doel om de pastorie nieuw leven in te blazen. Er komt een nieuwe editie in de zomer van 2020.
11 september 2019
Reizende maquette in bibliotheek De Dijk
De reizende maquette van de pastorie kan je vanaf 11 september 2019 terugvinden in de bibliotheek van Sint-Pieters. De rondreizende maquette is een grote luchtfoto waar je jouw idee in kan prikken. Welke plek vind je aangenaam of net minder? Welke ideeën heb je voor de site? Laat het zeker weten!
11 oktober 2019
De Belgiek komt naar Sint-Pieters
Het weekend van 11 tot 13 oktober streek de Belgiek neer op Sint-Pieters ter hoogte van de Sint-Pauluskerk. De muziekcafés zijn er voor iedereen en zijn altijd gratis toegankelijk. Ontmoet elkaar in de sfeer van bruine volkskroegen en oude lunaparken.
4 november 2019
Workshops door studenten KU Leuven
Tijdens de week van 4 tot 8 november waren er workshops voorzien door de studenten van de KU Leuven (eerste master Stedenbouw en Ruimtelijke planning) over de toekomst van de pastorie, het buurtcentrum De Dijk en het Tempelhof in kader van de conceptsubsidie. Tijdens die ontwerpweek werden de studenten in contact gebracht met de inwoners van Sint-Pieters en lokale verenigingen / partners.
8 november 2019
Toonmoment door studenten KU Leuven
Studenten van de KU Leuven (eerste master Stedenbouw en Ruimtelijke planning) dachten na over de toekomst van de pastorie, De Dijk en het Tempelhof. Op vrijdagavond 8 november hielden ze een toonmoment in bibliotheek en buurtcentrum De Dijk dat openstond voor de buurt.
2020
21 januari 2020
Werkmoment met de sleutelfiguren
Architectenbureau PTA nodigde op dinsdagavond 21 januari verenigingen en sleutelfiguren uit op een werksessie over de toekomst van De Dijk en Tempelhof. Dit in het kader van de lopende conceptstudie.