Tertiare sector

Met geëngageerde partners/verenigingen wordt er een Brugs klimaatforum opgericht dat als kennisplatform fungeert, waar mensen uit verschillende hoeken en met diverse achtergrond worden samengebracht om ideeën uit te wisselen, kennis te delen en advies te geven aan de Stad.