Sint -Pieters deelt

'Sint-Pieters Deelt' is een platform voor verschillende activiteiten, georganiseerd door diverse partners, rond het thema 'delen' en met als doelgroep de Sint-Pieternaar.

In Sint-Pieters hebben alle organisaties die al ‘iets’ doen rond deeleconomie, de krachten gebundeld om een globaal deelproject ‘Sint-Pieters Deelt’ te ontwikkelen. 
Alle initiatieven komen voortaan vanuit één stuurgroep én er komt ook een delen van diensten.

Buurtwerk Sint-Pieters, OCMW Brugge, Vormingplus Regio Brugge, Letskring Brugge, Sint-Vincentius Sint-Pieters, Davidfonds Sint-Pieters, bewonerswerking ’t Meulentje en vele losse wijkbewoners slaan de handen in elkaar voor een gedragen én gecoördineerd deelproject.

De bestaande initiatieven (Letskring met uitvalsbasis buurtcentrum De Dijk en / of Vormingplus, Repair Café Vormingplus, kledijruilbeurs SWAP Vormingplus en buurtwerk Sint-Pieters, boekenruilbeurs Davidsfonds Sint-Pieters en buurtwerk Sint-Pieters) worden versterkt en krijgen een bredere inbedding.

Alle info: http://sint-pietersdeelt.be