Projecten

De toekomst van Brugge is uniek om dat er - naast het verzamelen van ideeën - ook projecten worden opgestart door burgers. Dit samen met de Stad en heel wat andere partners.

In 2020, 2019, 2018 en 2017

In 2017, 2018, 2019 en tot nu toe in 2020 werd er geen grote oproep naar ideeën, projecten of plekken gedaan, maar werd beslist om een aantal stadsprojecten op een cocreatieve manier aan te pakken.
Ideeën die niet onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden, worden geraadpleegd bij nieuwe evoluties, stadsvernieuwingsprojecten en nieuwe plannen. 

Een kort overzicht:

- Buurt aan de beurt

Van zondag 24 maart 2019 tot en met zondag 7 juli 2019 trok het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in onder de noemer 'buurt aan de beurt'. De burgemeester en de schepenen maakten er kennis met alle Bruggelingen en versterkten hun relatie met hen. Het stadsbestuur kwam niet alleen zichzelf en het nieuwe beleidsprogramma voorstellen, maar kwam vooral luisteren naar de ideeën, suggesties en bezorgdheden van de Bruggeling waaraan intussen volop gewerkt wordt. De toekomst van Brugge werkte alle buurtmomenten uit en koppelt momenteel de ingediende suggesties en ideeën terug aan de hand van een folder per deelgemeente die je vanaf half maart (2020) in je brievenbus mag verwachten.

- De Stadsrepubliek
De Stadsrepubliek, het verhaal van een wijk die bouwt aan een nieuwe dynamiek. De Stadsrepubliek is een eigentijds stadsproject in de Sint-Jakobsbuurt, een wijk met heel wat troeven. In een straal van 150 meter vind je hier onder meer bibliotheek De Biekorf, de Stadsschouwburg, het Conservatorium, Cinema Lumière en de Republiek, het Cultuurcentrum en woonzorgcentrum Hof Bladelin. Er zijn verschillende scholen en heel wat leuke handels- en horecazaken. Doel is om deze verschillende stadsgebruikers meer met elkaar in contact te brengen op het individueel traject dat ze nu bewandelen. Deze buurt is met andere woorden de ideale smeltkroes om te bouwen aan een boeiende plek in de stad. De toekomst van Brugge werkt hier vanaf het begin aan mee en is één van de vele partners om dit boeiende verhaal mee vorm te geven. Ontdek op www.destadsrepubliek.be aan welke plekken in dit kwartier gewerkt wordt en hoe je door samen te werken en ruimtes te delen, elkaar kan versterken en inspireren. Je kan ook zelf meewerken en jouw idee nalaten of je steentje bijdragen. 

- De toekomst van Sint-Pieters
Een belangrijk stuk van de toekomst van Brugge speelt zich af op Sint-Pieters. Sint-Pieters is namelijk één van de negen toekomstplekken. Deze deelgemeente werd tijdens de oproep naar plekken in de stad gekozen door een jury van experts, omdat Sint-Pieters heel wat te bieden heeft. Er komt heel wat extra bewoning op Sint-Pieters, onder meer in de Sint-Pietersmolenwijk en in de wijk 'Blauwe Poort'. OCMW-zorgvereniging Mintus start begin 2020 met een dienstencentrum in het complex 'Rond den Heerd'. Buurtcentrum De Dijk blijft bestaan. Beide centra zullen hun werking op elkaar afstemmen en samenwerken. De Sint-Pauluskerk wordt gerenoveerd en de oude pastorie van Sint-Pieters wordt omgevormd tot een deelplek. Ook voor De Dijk en het Tempelhof zijn er plannen. Er wordt een studie opgemaakt om te kijken hoe deze grote stadstuin nog meer gebruikt kan worden als een verbindingsplek voor de inwoners van Sint-Pieters. Hiernaast werd recent het Age'In project opgestart zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en komt er een masterplan om te bekijken hoe de Sint-Pietersplas nog beter benut kan worden, denk aan recreatief zwemmen. Het verhaal van de pastorie volgden we al van in het begin mee op, maar vanuit de toekomst van Brugge zijn we ook betrokken in het bredere verhaal. Lees er alles over op www.detoekomstvansintpieters.be, bezorg ons jouw idee of laat ons weten als je hierover van gedachten wil wisselen. 

- Project kind- en jeugdvriendelijke stad
Stad Brugge engageerde zich om tegen eind juni 2018 het label kind- en jeugdvriendelijke stad te behalen, wat intussen gelukt is. Want: een stad waar kinderen zich thuis voelen, is een stad waar iedereen zich thuis voelt. Het label heeft als doel om een stad te creëren waar kinderen volwaardige burgers zijn, waar de stem van de kinderen gehoord wordt en waar effectief actie genomen wordt over alle beleidsdomeinen heen. In 2017 stond dit platform in het teken van het kind: naast bevragingen, focusgesprekken, belevingsonderzoeken en visievorming, werden er een aantal acties uitgewerkt. Zo was er naar aanleiding van het Fietsival een voortraject met jongeren die input gaven over wat Brugge fietsstad voor hen betekent. Dit mondde uit in stadsvlaggen die uithingen in de twee grootste Brugse winkelstraten. Er werd intussen een actieplan uitgewerkt waaraan volop gewerkt wordt en waar ook de toekomst van Brugge aan meewerkt.

- Actieplan 'Vierkant tegen eenzaamheid'

Op 3 oktober 2017 werd een startconferentie georganiseerd voor het lokaal actieplan tegen eenzaamheid. Naar aanleiding van een aantal overlijdens in de zomer van 2017 waarbij vier Bruggelingen in alle eenzaamheid gestorven waren, besloot de Stad Brugge om een anti-eenzaamheidsplan op te maken. Maar de stad wil dit niet alleen doen: we gaan hiervoor samen met het OCMW, het middenveld en alle geïnteresseerde Bruggelingen aan de slag. De eerste brainstormsessie was een groot succes: 140 aanwezigen, heel wat dynamiek en ideeën om verder mee aan de slag te gaan. Er werd intussen een actieplan opgemaakt en er kwam een opvolgcongres op 29 november 2018.

- Jaarlijks congres van de toekomst van Brugge: Fietsival

Het jaarlijks congres van de toekomst van Brugge kaderde eind oktober 2017 in het teken van Brugge fietsstad met een heus Fietsival. Zo'n 135 Bruggelingen en mobiliteitsprofessionals luisterden in de voormiddag naar de voorstelling van de Brugse fietsfacts, gaven hun input via een participatieve fietskaart en enkele andere interessante sprekers kwamen het fietsbeleid uit binnen- en buitenland toelichten. In de namiddag kwamen de scholen langs: 250 enthousiaste jongeren werkten mee aan een programma dat op hun maat uitgewerkt werd. Er wordt participatief verder gewerkt rond Brugge als fietsstad door het Handshake project, specifiek een Brugse fietsring. Meer info volgt binnenkort.

- De toekomst van Zeebrugge

In 2015 won Brugge een conceptsubsidie van € 90.000 in het kader van een wedstrijd die uitgeschreven werd door de Vlaamse overheid voor innoverende stadsvernieuwingsprojecten. Die projecten moeten een hefboomfunctie vervullen voor een stadsdeel en de algemene leefkwaliteit van het stadsdeel wezenlijk verhogen. Voor het eerst heeft het stadsbestuur nu een allesomvattende studie voor Zeebrugge in handen, die als leidraad kan dienen bij ontwikkelingen om Zeebrugge een mooie toekomst te geven, op korte, middellange en lange termijn. Belangrijk is ook dat de alle andere spelers (Vlaamse Overheid, MBZ, ...) hier rekening mee kunnen houden bij ontwikkelingen waar zij trekker van zijn.We zetten een uitgebreid traject op om iedereen te informeren en te betrekken. Er kwamen infomomenten en een publicatie waarin de studie bevattelijk werd voorgesteld. Doel is om in de toekomst samen met de bevolking en andere betrokkenen aan de slag te gaan met enkele cruciale plekken. Onder meer vanuit de toekomst van Brugge brengen we jullie op de hoogte van alle info- en inspraakmomenten in kader van dit traject. Alle info op www.detoekomstvanzeebrugge.be

In 2016

2016 was het jaar van de ruimte voor de toekomst van Brugge. Bruggelingen zijn duidelijk bezig met ruimte en werken samen op heel wat plekken waar er - vaak door de burgers - iets nieuws aan het gebeuren is. De toekomst van Brugge organiseerde 'tafelsessies' op negen plekken en probeerde zo de dynamiek en de samenwerking rond deze plekken te versterken

De negen toekomstplekken zijn:

1. Magdalenakerk: Yot vzw onderzoekt hoe dit kerkgebouw in het Astridpark kan evolueren tot een plaats van ontmoeting (buurtreceptie, fototentoonstelling, tijdelijke koffiebar, circusvoorstelling, …). Samen met studenten interieurarchitectuur van de KU Leuven werd in gesprek gegaan met  nieuwe partners uit Brugge. De tafelsessie ging door op 2 juli 2016 en hierna werden heel wat projecten uitgewerkt. Denk aan een Pecha Kucha avond, een koffiebar op Autoloze Zondag, een buurt aan de beurt-moment in deze kerk, ...

2. Bleekweide: deze natuurlijke biotoop in de stad, aan het cohousingproject van ‘Stoer Huus’ in de Baliestraat is nu een stuk verwilderd grasland. Een bloemenweide, ontmoetingsplek, tuinierplek of een stilteplaats voor de buurt behoren tot de mogelijke invulling waar de groep zich wil achter zetten. Tafelsessie ging door tijdens Autoloze Zondag op 18 september 2016. In oktober 2019 (aangezien het project 'Stoer Huus' nu in vergevorderde bouwfase zit) was er een volgende inspraaksessie en er wordt momenteel volop bekeken welke invulling deze groene plek kan krijgen.

3. Brugs Kunstenlab: er is nood aan ruimte voor verschillende kunstvormen, waar nieuwe technologieën en creaties verder kunnen ontwikkelen en waar creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten. een plek waar onderwijs, ondernemerschap en creativiteit elkaar ontmoeten. Er wordt bekeken of de Howest-site in de SInt-Jorisstraat zo'n plek kan zijn. Howest en Hogent bundelen intussen ook de krachten voor de oprichting van een gemeenschappelijke 'School of Arts'.

4. Graaf Visartpark met een pop-up 'Art Vis' café: Feestcomité Kristus-Koning ijverde voor een pop-up bar in dit park tijdens de zomer van 2016. Dit is een stimulans voor de buren om er tijdens die periode laagdrempelige activiteiten uit te werken. Tafelsessie ging door op 8 juni 2016 en in de maanden juli en augustus was de bar - in samenwerking met het buurtcomité van Christus-Koning - een feit! Dit werd vervolgd in 2017 en 2018. Vijf studenten uit Christus-Koning baatten hierna deze bar uit in de zomer van 2019.

5. Ontsluiting domein Ter Dreve: dit domein van 6,5 hectare wacht op ontsluiting. Deze plek biedt mogelijkheden van volkstuintjes, een joggingpad, een dierenweide, kampeerruimte voor jeugdbewegingen, tot een speelbos. De tafelsessie ging door tijdens de dag van de zorg op 20 maart 2016. Ter Dreve werkt momenteel volop aan een masterplan voor hun site.

6. Koetshuis De Boomhut: op het oude kasteeldomein van Freinetschool De Boomhut staat een koetshuis dat niet gebruikt wordt. Het is aan renovatie toe om het van de sloop te redden. Het pand kan onder meer dienst doen als ontmoetingscentrum voor de buurt in het kader van Brede School. Er wordt volop gekeken door de school hoe ze aan middelen kunnen geraken om het koetshuis te renoveren.

7. Zeebrugge: 'Brugge aan Zee' kan opnieuw een aantrekkelijke plek worden om te wonen en te vertoeven, om te leven, te beleven en te werken. Alle info over de ontwikkelingen voor Zeebrugge zijn terug te vinden op www.detoekomstvanzeebrugge.be.

8. De Pastoriewoning van Sint-Pieters: het buurtcentrum van 'De Dijk' barst uit zijn voegen en de nabijgelegen leegstaande pastoriewoning wacht op een creatieve, gedeelde invulling, door de bewoners. Intussen werden al pop-up initiatieven georganiseerd op deze plek zoals 'Pastorie Préférée',  en kreeg de Stad vanuit Vlaanderen in 2019 een bedrag van 660.000 euro voor de realisatie van een eco-sociaal deelhuis in de oude pastorie op Sint-Pieters. Alle info is te volgen op www.detoekomstvansintpieters.be.

9. Sint-Godelieveabdij: dit kloostercomplex in de Boeverijstraat met een prachtige tuin werd een aantal jaar terug in erfpacht gegeven aan Stad Brugge. De Stad dacht samen met Bruggelingen na over de invulling van deze site tijdens het Erfgoedweekend waarvan de tafelsessie doorging op 24 april 2016. Intussen werden 30 ideeën voor een mogelijke invulling gebundeld. Brugge Foundation werd aangesteld om actieve gesprekken te voeren met het stadsbestuur en de erfpachthouder voor het beheer van deze site. Vandaag wil Brugge Foundation - met diverse partners - op zoek gaan naar een nieuwe, passende bestemming die aansluit bij deze stilteplek. Er werden al diverse pop-up initiatieven gehouden, denk aan een picknick, een after work aperitief en een tijdelijke speelplek. 

In 2015

Tijdens verschillende ateliers vormden zich elf projectgroepen van mensen die samen een idee verder willen uitwerken. Soms was dat idee de optelsom van verschillende individuele ideeën, soms één heel sterk idee waar anderen graag hun schouders onder steken. Alle info over de projecten vind je via deze linkjes:

Fietsbrug

Autovrije stad

Kiss & meet

Ecohuis

Nieuwe woonvormen

Zwart Huis

Fab lab

't Brugs Ei

Brede school - brede buurt

Creatief centrum

Burenhulp