Over

WAT?

De toekomst van Brugge is een platform voor burgerinitiatief en toekomstplannen. Hier worden ideeën, mensen én ruimte samengebracht. Heb je een idee voor Brugge? Heb je een plan om samen met je vrienden of buren uit te voeren? Of wil je volgen welke initiatieven en projecten ondernomen worden om de stad van de toekomst vorm te geven? De toekomst van Brugge helpt je graag op weg.


WIE?

Iedereen kan de toekomst van Brugge mee-maken. Bruggelingen met plannen in hun buurt, bedrijven die vernieuwen en innoveren, scholen met nieuwe initiatieven, maar ook de stadsdiensten en het stadsbestuur. Vlotte en minder vlotte burgers. Pendelaars, marktkramers, studenten, bezoekers, jonge gezinnen, nieuwkomers, experts. Ieder voorstel, elk initiatief, alle kennis en talent  is welkom om mee te bouwen aan de toekomst van onze stad. 


HOE WERKT HET?

Van idee naar project
Je idee voor de stad van de toekomst is op elk moment welkom op het ideeënplatform www.detoekomstvanbrugge.be. We geven feedback op elk voorstel en  helpen je om je idee of project verder uit te werken en te verbinden met mensen en andere projecten. Zo kan je idee groeien tot een concreet voorstel voor de stad of tot een project dat je samen met anderen kan uitwerken.

Een idee / suggestie voor de toekomst van Brugge moet aan enkele criteria voldoen:
- toekomstgericht, innovatief, verbindend en dynamiserend zijn
- samenwerkingsverbanden mogelijk maken
- niet tegenstrijdig zijn met het beleidsprogramma en dus passen in het stedelijk beleid

Geef mee vorm aan de projecten van de stad
De Bruggeling kent zijn buurt en stad als de beste. Daarom geven we heel wat projecten vorm samen met de Bruggeling. We werken samen met kennis- en onderwijsinstellingen, met bedrijven, intercommunales, het welzijnswerk, verenigingen, stadsgebruikers, stadsmakers en natuurlijk met de Bruggeling zelf. Geef ons je mening, werk mee of neem zelf initiatief. Daarnaast experimenteren we met nieuwe vormen van participatie en samenwerken.

De toekomst van Brugge faciliteert, connecteert en vernieuwt
De schat aan ideeën en voorstellen die we sinds 2014 verzamelden, houden we levendig. We geven tips, leggen nieuwe linken, geven updates bij nieuwe evoluties of kansen. Nieuwe mensen pikken ideeën op, scholen gaan ermee aan de slag, bedrijven zien een markt ontstaan, het stadsbestuur en de stadsdiensten nemen de voorstellen mee in hun plannen. Zo ontstaan er nieuwe kansen en projecten.  

PROJECTEN

Ideeën werden projectgroepen, gebouwen en terreinen werden toekomstplekken, kinderen en jongeren werken mee aan een kind- en jeugdvriendelijke stad en ondernemers verenigden zich als ‘toekomstmakers’. We bundelden alle mogelijkheden om je buurtproject of burgerinitiatief uit te werken in een ‘Boost je Brugse buurt’-brochure. Hiernaast bezochten we via ‘buurt aan de beurt’ 24 Brugse buurten. Bruggelingen konden kennis maken met het stadsbestuur en voorstellen meegeven.
Ook jij kan aan de projecten meewerken. De toekomst van Brugge verandert snel, dus wees erbij! Een volledig overzicht vind je hier


VRAGEN, IDEEËN OF SUGGESTIES?

Contacteer de toekomst van Brugge!

Ine Plovie
Coördinator
050 44 81 26

Sofie Verheye
Redacteur-informatie
050 44 81 32

Burg 11
8000 Brugge, België

toekomst@brugge.be
www.detoekomstvanbrugge.be

Twitter
@toekomstbrugge
#detoekomstvanbrugge

Facebook
www.facebook.com/detoekomstvanbrugge

Instagram
https://www.instagram.com/detoekomstvanbrugge