Op zoek naar een locatie

28 oktober 2015

Niet elk initiatief, idee of project kan momenteel gelinkt worden aan een locatie.

Zo zijn er onder meer enkele projectgroepen van de toekomst van Brugge die al een tijdje actief bezig zijn, maar samen met verschillende actoren op zoek zijn naar een geschikte (al dan niet tijdelijke) locatie voor hun initiatief. Los van de projectgroepen zijn er ook andere personen op zoek naar een plek om hun initiatief op te starten. 

Deze zoektocht gaat momenteel over onderstaande groepen / personen.

Denk jij dat je ze verder kan helpen? Neem gerust contact op met hen én met de toekomst van Brugge via toekomst@brugge.be

1 Projectgroep ecohuis
Een centrum rond ecologie en duurzaamheid in de stad.
Trekker Jan Lannoo
 
2 Projectgroep fab lab
Een coöperatieve open werkplaats waar gebruik kan gemaakt worden van een collectieve infrastructuur en geëxperimenteerd kan worden met high- en lowtech tools.
Trekkers Pieter Van Belleghem en Jan Forrier
 
3 Projectgroep creatief centrum / een 'ex' biedt veel kansen Een plek waar mensen elkaar ontmoeten via creativiteit en creatief kunnen zijn door elkaar te ontmoeten. Trekker Wim Van Isacker  
4 Plek! (< ruimte om samen te komen)
Overal hoor je mooie initiatieven, maar iedereen zoekt een plek; een huis (ecohuis), een plein (om te dansen), om samen (met de buurt) iets te ondernemen. En ondernemers zijn er echt wel in Brugge. Nu nog aan de stad om dit mogelijk te maken en om te ondernemen. In ruil onderhouden vrijwilligers deze plek(ken). Zie ook idee pingpongtafels in de stad en barbecues in de stad.
   
5 Een plek om te moestuinieren
In het centrum van Brugge heb ik mijn eigen moestuintje. Wegens plaatsgebrek kan ik mij hier niet volledig in uitleven. Hierdoor wil ik mij graag ontfermen over een extra stukje groen.
Wouter Priem, Erfgoedforum vzw  
6 Vroegere brug Scheepsdale van Vierendeel
Brugdeel vroegere Scheepsdalebrug opstellen.
   
7 Bow Wow platform permanent behouden
Behoud het Bow Wow platform permanent voor onder meer ontmoetingen, zwemmen, …
   
8 Buurtbakhuis Een buurtbakhuis voorzien op ontmoetingsplaatsen om samen met de buurt te kunnen bakken. Filip Gallez en Chris Couckuyt, buurtwerking Het Schuurke  
9 Brugse breigezellen Een creatief- / breicafé in Brugge: een plek waar iedereen welkom is om te breien of te haken (of ander handwerk); waar je een glas kan drinken met andere handwerkers en ideeën en patronen kan uitwisselen. Sylvie Gabriëls sylvie.gabriels@gmail.com
10 Brugse hondenweides

Brugge telt slechts één losloopweide voor honden. Deze mooie weide ligt voor de meeste Bruggelingen, zeker voor zij die geen auto hebben, te ver buiten de binnenstad. Daarom zouden Brugse hondenliefhebbers, naar voorbeeld van andere Vlaamse steden, graag meer losloopweides hebben. Dit zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Op de losloopweide kunnen honden naar hartenlust rennen en spelen zonder zichzelf of andere mensen in gevaar te brengen. Zeker voor mensen met een kleine tuin of koer (of zelfs geen tuintje) zouden meer hondenweides ideaal zijn. Honden zullen ook meer hun behoefte op de weide doen in plaats van op straat of in parken. Bovendien is het sociale aspect van losloopweides niet te onderschatten. De losloopweide is niet enkel voor honden een gezellige ontmoetingsplaats. Buurtbewoners slaan er spontaan een praatje met elkaar en leren elkaar beter kennen. Zo kan de algemene tevredenheid en verdraagzaamheid van Bruggelingen alleen maar toenemen.

Marie Meire  
11 Huis van de sport Oprichten van een 'huis van de sport'. Een multifunctioneel gebouw waar sportclubs kunnen samenkomen, waar vergaderen mogelijk is, waar verenigingen een eigen lokaal kunnen hebben, waar het mogelijk is om opleidingen te geven, … Mario Verhaeghe  
12 Polyvalente yogazaal Een polyvalente zaal met houten vloer en witte muren voorzien die kan gebruikt worden voor yoga, workshops, dans, tai chi, … Alberto Paganini  
13 Samenleefproject voor bejaarden Een huis waar 6 of 7 bejaarden samenleven met betaalde zorgverleners en enkele vrijwilligers. Denk aan het concept van de Arkgemeenschap in Brugge.
Veel sterkere individuele zorg en proberen om deze betaalbaar te maken door ook ontmoetingen en activiteiten te organiseren,  benefietactiviteiten.
Elke De Greef  
14 Witte Campus Brugge is van oudsher een pionier in de gezondheidszorg. De zorgsector zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Met vooraanstaande bedrijven die door hun technologie zorginstellingen helpen innoveren, kan Brugge uitgroeien tot de hoofdstad van de witte economie. Dat is goed voor iedereen: voor patiënten die een nog betere zorg krijgen, voor bedrijven en instellingen die elkaar vooruit stuwen en voor hoogopgeleide jongeren die meer kansen op werk krijgen in eigen streek. Brugge kan een hoogstaand kenniscentrum worden voor witte economie in samenwerking met hogescholen en ziekenhuizen. Het ‘Witte Campus’ idee is gegroeid uit een ‘out of the box’ creatieve oefening tussen een groep van jonge Brugse ondernemers (o.a. het Brugse ict healthcare bedrijf HICT) en een groep van mensen uit de gezondheidszorg die een specifieke visie hebben op de toekomst van de gezondheidszorg. Jan Demey  
15 Wilde kruidentuin / eetbaar park
Veel eetbare bloemen en kruiden - die in de winkel vaak duur zijn - kan je plukken in het wild, maar ook in de stad (wat veel mensen niet weten). Brugge mag zich intusssen de culinaire hoofdstad van België noemen; gezien we alle soorten van sterrenrestaurants en bekende chefs hebben.
Eén iets hebben we in onze stad nog niet: een wilde kruidentuin.Een pluktuin kan in een toch wel grote stad als Brugge bruikbaar zijn. Het zou mooi zijn indien we hier werk van kunnen maken. De Brugse horeca kan dit ook goed gebruiken; eetbare bloemen, kruiden, verschillen soorten oliën en siropen uit de natuur kunnen hierdoor aangeboden worden. Ook kan er samengewerkt worden met mensen met een beperking, de Sleutel, het OCMW en andere organisaties. Ze kunnen helpen met het onderhoud; wat een win win situatie kan betekenen.
David Van Steenkiste  
16 Congresstad / oprichten congrescentrum Er is hoge nood aan een hoogwaardig congresgebouw met accommodatie voor 500 à 800 deelnemers. Dit zijn geen massacongressen, maar wel niche congressen voor echte specialiteiten. Hiernaast is er nood aan infrastructuur voor plenaire sessies, met accommodatie voor 4 à 6 parallelle sessies voor telkens een honderdtal personen. Hiernaast een paar vergaderzaaltjes voor kleine werkgroepen, uiteraard met alle ICT en audio visuele middelen. De ideale locatie hiervoor kan de site van het Oud Sint-Jan zijn OF: het VTI zoekt een locatie om een nieuwe school te bouwen. Deze site van 12.000 m² zou een goede locatie zijn voor een congrescentrum met ondergrondse parking. Dit kan een katalysator zijn om tot een nieuw groen stadspark te komen. Johan Catrysse en Mercedes Van Volcem  
17 Cohousing / nieuwe woonvormen Brugge en de Bruggelingen warm maken voor nieuwe alternatieve woonvormen. Zoeken naar locaties waar dit mogelijk is en een experimenteerruimte in Brugge voorzien waar dergelijke projecten uitgestest kunnen worden. Trekkers: Jeroen Gaeremynck en Saar Alliet  
18 Coworking space (Privaat) initiatief waarbij een (kantoor)gebouw met veel leegstand opnieuw ingedeeld en aangepast kan worden voor jonge ondernemers en starters, zodat deze groep op een betaalbare manier iets kan huren. Dit biedt ook ruimte voor samenwerken en het delen van ideeën. Leslie Cottenjé  
19 Compostpunten in de stad Voorzie op verschillende plaatsen in Brugge compostpunten. Heel veel Brugse bewoners wonen op een appartement of in een klein huisje zonder tuin en kunnen geen persoonlijke composthoop voorzien. Dit betekent dat veel composteerbaar afval de vuilnisbak invliegt. Dit is een verlies aan herbruikbare voedingsstoffen (waar bijvoorbeeld groenten en fruit kunnen mee geteeld worden) en hiernaast moeten er ook extra vuilniszakken geproduceerd, gekocht, opgehaald en terug vernietigd worden wat niet goed is voor de kostprijs en de milieulast.
 
Jorina Deman  
20 Stadskantine

Missie: een ruimte waar mensen samen kunnen komen en een simpele, goedkope, gezonde en vegetarische maaltijd kunnen nuttigen. Een plaats waar iedereen welkom is en kan meehelpen. En positieve omgeving waar gestreefd wordt naar creatieve antwoorden, oplossingen om onze gemeenschap bewuster en gezonder te maken.

Visie: in een wereld die problematieken heeft met het milieu en eenzaamheid willen we samen streven naar een harmonie tussen mensen in een evenwicht met de natuur.

Doelgroepen: iedereen die in onze gemeente woont (al dan niet met papieren), alle leeftijden alle rassen en geloven.

Infrastructuur: nog te bekomen. Hopelijk vinden we langs deze weg de steun van Stad Brugge.

In Brugge onstaan dagelijks  positieve initiatieven. Wij zouden graag een overkoepelende vzw oprichten op een centrale plaats. We denken dat er nog genoeg leegstand is die nuttig zou kunnen opgevuld worden. Meubels, keuken en informatica willen we via kringwinkels, weggeefwinkels, netwerken  en crowdfunding bekomen.

Waar moeten de levensmiddelen vandaan komen?

-Lokale boeren die ecologisch werken. (korte keten)

-Fairtrade dranken (geen alcohol)

-Voedseloverschotten die nog bruikbaar zijn

-Zelf overschotten herbruiken of uitdelen aan diegene die hulpbehoefend zijn en in eenzaamheid leven.

   

 

Zie ook

28 april 2017

Momenteel legt het ontwerpteam samen met de stad de laatste hand aan het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Brugge. Ontdek de stand van zaken van dit project hier!

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven