Moestuin OLV

We bieden Bruggelingen/buurtbewoners met groene vingers die zelf geen tuin hebben de mogelijkheid om hun passie toch uit te oefenen. 
In maart 2017 zijn we gestart met de aanleg van volkstuintjes op ons groene domein.
10 percelen van 100 m2 zijn tuinierklaar zijn naast het nieuw aan te leggen fietspad dat de Stationslaan verbindt met de rest van Sint-Michiels via de ziekenhuiscampus. Het PZ Onzelievevrouw zet hierbij haar open filosofie als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg extra in de verf. Het ziekenhuis komt bovendien ook voor een stukje tegemoet aan de hoge nood aan volkstuintjes in Brugge.
Wat er geteeld wordt, sier- of moestuin, staat de gebruiker vrij. Het gebruik van deze tuintjes kan tegen een jaarlijkse gebruiksvergoeding.
UPDATE: U kunt zich geen kandidaat meer stellen, het aantal kandidaturen oversteeg het aanbod ruim.
Koning Albert I-laan 8
8200 Brugge
T: 050 30 18 00
 
http://www.pzonzelievevrouw.be/volkstuintjes-op-de-campus

Jouw reactie