Klimaatpodium

Het Brugs Klimaatpodium is een burgerinitiatief om projecten, organisaties of simpelweg ideeën, rond klimaatsverandering, in het daglicht te stellen. Binnen dit initiatief werken ze zelf projecten uit en trachten ze mee te wegen op het lokaal beleid. 

Uit de initiatieven ‘de toekomst van Brugge’ en ‘het klimaatcafé’  bleek dat er momentum en interesse was om in Brugge de koppen samen te steken om oplossingen te zoeken en uit te werken, in de strijd tegen de klimaatsverandering. In de zomer van 2015 is daaruit het initiatief ‘Brugs klimaatpodium’ gegroeid. Deze interessante mix van Bruggelingen bestaat uit zowel gewone burgers, zonder specifieke expertise, als uit experts in groene energie, mobiliteit, transitie, ecologisch bouwen, … maar ook uit ondernemers en vertegenwoordigers van de natuur- en milieubeweging of medewerkers van de Brugse stadsdiensten . Samen werken ze aan initiatieven en projecten en trachten ze andere Bruggelingen enthousiast te maken voor deze ideeën, alsook invloed uit te oefenen op het Brugse beleid. Alle initiatieven staan in het teken van de strijd tegen de klimaatsverandering, maar kunnen net zo zeer gekoppeld worden aan sociale tewerkstelling, inclusie, transitie of aan andere doelstellingen op vlak van natuur- en milieubeleid of sociaal beleid.

Bezoek ook  de website en de Facebook pagina van het Klimaatpodium. 

Het Brugs klimaatpodium brengt mensen samen rond duurzaamheid.