Klimaat

Nieuwe website: https://klimaat.brugge.be/ 

Op dit deel van de website vind je een overzicht van alle Brugse projecten die helpen om van Brugge een klimaatneutrale stad te maken. Heb je ook een project dat hier thuishoort? Laat het ons weten!

In het klimaatplan formuleert Stad Brugge de ambitie om tegen 2020 minstens 20% CO2-reductie te realiseren op het grondgebied en om van Brugge een klimaat neutrale stad te maken tegen 2050, het klimaatplan vind je hier terug.

Het Burgemeestersconvenant werd ondertekend op 24 november 2014, het SEAP is een volgende stap in de strijd tegen de toenemende CO² uitstoot. Met het SEAP bepaalt de Stad hoe ze de doelstelling van 20% CO²-vermindering wil realiseren.
Het ontwerp SEAP van de Stad Brugge omvat 35 strategische maatregelen voor stedelijke diensten, huishoudens, tertiaire sector, industrie, mobiliteit en lokale energieproductie in Brugge en moet uiteindelijk resulteren in een 26% CO²-reductie. Het plan zet een aantal krijtlijnen uit die aangeven waar de meeste CO²-reducties kunnen gerealiseerd worden, rekening houdend met de eigenheid en toekomstvisie van Brugge. Dit actieplan vormt ook de kapstok waar in een tweede fase concrete acties en beleidsbeslissingen zullen aan vastgehangen worden. Info over het Burgemeestersconvenant en het SEAP vind je hier terug.

Acties rond energie: https://energieplatform.brugge.be/ Via dit platform kun je je eigen woning op de thermofoto opsporen en nagaan hoeveel warmte er verloren gaat. Daarnaast kun je er een gratis renovatiescan op maat van je woning aanvragen, kijken of je woning in aanmerking komt voor een opknappremie of een ander subsidiekanaal, de zonnekaart bekijken om te checken of je dak geschikt is voor zonnepanelen…

Alles over de Brugse duurzame voedselstrategie vind je hier: https://foodlab.brugge.be/  Je vindt er ook tips hoe thuis zelf aan d slag te gaan , waar er volkstuintjes zijn, je kan ook zelf vragen stellen en aanbod ingeven.

Pagina's