Zachte mobiliteit

Karl Catteeuw
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Mobiliteit algemeen
In uitwerking
Een 'traag verkeersbeleid' voorzien door bijvoorbeld autovrije stadszones en kleinere lijnbussen.

Nu de 'entree' voor autovervoer is aangepakt en de eerste stappen voor een groene fietsgordel zijn gemaakt, kan de stad intensiever inzetten op zachtere mobiliteit. Brugge was ooit een voorloper inzake verkeerslussen en randparkeren. Autovrije wandelzones rondom de Markt? Kleinere lijnbussen in de binnenstad, die de kasseien minder snel losmaken? Meer gescheiden fietsroutes van en naar de stad voor scholieren (die nu vooral de steenwegen volgen)? Brugge zou met een 'traag' verkeersbeleid zichzelf op de internationale kaart zetten. De stad heeft er het formaat, het wegennet, de functies (regiostad, toeristisch wereldcentrum) voor.
 

Reactie

Koen Van Loo
Mijn idee sluit hierbij aan: http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/idee%C3%ABn-voor-de-stad/milieuvriendelijk-vervoer Waak wel over de leefbaarheid van de binnenstad voor de bewoners.
Strubbe Laurence
Kleinere lijnbussen of kleinere elektrische bussen in de winkelstraten is zeker een goed idee en vermoedelijk geen enkele Bruggeling is daar tegen gekant. Verkeers-trager beleid kan zeker mits duidelijk respect voor de bewoners van de centrumstraten en zij geen toegangsbeperking krijgen tot hun woningen en garages omdat dit net de leefbaarheid gaat bepalen.!!! Indien uw woning of garage stelselmatig niet meer bereikbaar wordt met Auto of Taxi of enkel in tijdsblokken vind ik dat een duidelijke eigendomsbeperking minder leefbaar. Er moeten voorzieningen zijn om bewoners vb. mensen met kleine kinderen, oudere en minder mobiele personen, mensen met grote boodschappen voor het hele gezin, ondernemers met materiaallevering etc. op de ogenblikken die hen het meest schikken hun zaken (goederen , kinderen , ouderen) tot aan de woning te kunnen brengen weliswaar op een gepaste manier. (stapvoets snelheid) Via doorgangsbewijzen of vignetten. De bewoners van alle straten in de zone tussen het zand de hoogstraat, (vlamingstr, grauwwerkersst) de korte vuldersstraat ,mariastraat, oude Burg, en de moerstraat worden hierbij bedoeld,.. het zou dan om niet zoveel inwoners gaan dus daar moeten wel voorzieningen (afwijkingen)voor mogelijk zijn. Toeristen verplicht aan de rand laten parkeren, (zoals in Zermatt al jaren is ) zodat beperkt aantal parkeerplaatsen in de stad door bewoners kan gebruikt worden . Misschien kan ooit alle gemotoriseerd verkeer beperkt worden tot aan de rand maar dan zal de stad daar eerst de nodige infrastructuur moeten voor voorzien.
de toekomst van...
Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is mee gebaseerd op de 1.900 suggesties die het stadsbestuur van de Bruggelingen ontving tijdens inspraakmomenten. Het plan gaat uit van het STOP-principe, waarbij eerst aandacht is voor de Stappers, dan voor de Trappers, dan voor het Openbaar vervoer en ten slotte voor de Personenwagens.
de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staat vermeld dat de stad zal inzetten op 'trage wegen'. We zetten - voor de zwakke weggebruiker - in op zo kort mogelijke verbindingspaden ,bruggen en doorsteken. Daarnaast worden alle hiaten voor voetgangers, joggers en fieters in de ring rond de binnenstad weggewerkt. Veiligheid gaat boven alles en dat wordt tijdens deze legislatuur duidelijk gecommuniceerd naar voetgangers, fietsers en gebruikers van een gemotoriseerd voertuig. Samen met De Lijn wordt bekeken wat mogelijk is op vlak van openbaar vervoer. Het is de bedoeling om kleinere bussen in het stadscentrum te laten rondrijden en deze zullen ook elektrisch zijn. Ook het STOP-principe blijft bestaan. Eerst gaat de aandacht naar de Stappers, dan de Trappers, dan het Openbaar vervoer en ten slotte de Personenwagens.

Jouw reactie