Warmtenet

Jean Note
Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Hernieuwbare energie
Goedgekeurd
Warmtenet: energieconcept om restwarmte te gebruiken voor centrale opwarming van water

In een warmtenet wordt warm water vanuit één centrale plaats via goed geïsoleerde ondergrondse leidingen tot bij de woningen gebracht, voor verwarming en sanitair gebruik. Dit kan gebruikt worden voor de Brugse binnenstad en later in de rand. Voorlopig werkt dit op aardgas, maar op langere termijn kan gedacht worden aan restwarmte van de industrie uit de omgeving.
 

De industrie

Reactie

Bram Pauwels
beste Jean, er ligt al een warmtenet in delen van Brugge. Het wordt gevoed met warmte uit de verbrandingsoven van IVBO en het verwarmt onder meer de gevangenis, het AZ Sint-Jan en de chocoladefabriek van Kathy. De maximale capaciteit van het net is ongeveer bereikt, er is dus nood aan nieuwe warmtebronnen. Ik steun je idee absoluut om het Brugse warmtenet verder uit te bouwen! Stapje bij beetje kunnen we dit net verder uitbreiden in de stad (bv. bij heraanleg van de straat of bij een nieuwe verkaveling). Dit idee staat ook in het Brugse klimaatplan. Dus werk van maken!
Pedro Pattijn
Dag Bram, inderdaad belangrijk om hier werk van te maken. De verbrandingsoven en het warmtenet kan worden uitgebreid met nieuwe duurzame warmtebronnen. Het industrieterrein Blauwe Toren biedt hiervoor interessante mogelijkheden. Het warmtenet is weliswaar aan een renovatie toe, gezien zijn ouderdom. Spijtig dat naast de bierleiding ook geen warmtenetleiding is meegenomen met verbinding naar het stadscentrum. Er zijn heel wat gebouwen in het historisch stadscentrum van Brugge die hier gebruik zouden kunnen van maken om zo hun energiefactuur en de CO2-uitstoot te reduceren. Ook spijtig dat tot heden hiermee geen rekening wordt gehouden bij de heraanleg van de straten of bij de vernieuwing van andere nutsvoorzieningen in het stadscentrum en wijken/bedrijventerreinen in de zones waar het warmtenet zich nu reeds bevindt. Ik kijk alvast uit naar de concrete plannen van stad Brugge en IVBO.
de toekomst van...
Er staan intussen een aantal nieuwe warmtenetten op de planning. Denk aan een warmtenet tussen IVBO en het bedrijf Donaldson Europe in de Pathoekeweg. De twee bedrijven zijn elkaars overburen en zullen door de levering van groene warmte een besparing van 780 ton CO2-uitstoot realiseren. Langs de Blankenbergse Steenweg zijn er twee projecten voor de aanleg van nieuwe duurzame woonwijken. In de nieuwe wijk Duivekeet plant de Brugse Maatschappij van Huisvesting (BMH) de bouw van een sociale woonwijk van 8 koppelwoningen, 14 eengezinswoningen en 4 appartementen van elk 25 wooneenheden. In het daar achter liggende project Blauwe Torenpoort plant Woningbouw Blomme een project van 48 eengezinswoningen en een appartement van 28 wooneenheden. Beide projecten waren snel overtuigd van het belang van duurzaam bouwen dat hiernaast een gunstige invloed heeft op de energiefactuur van de bewoners. In de wijken wordt geen aardgasnet meer aangelegd maar voorziet IVBO in de aanleg van een lokaal warmtenet op lage temperatuur. In deze woonwijken zal er bij de levering van groene warmte een geschatte besparing zijn van 160 ton CO2-uitstoot per jaar.
de toekomst van...
Stad Brugge onderzoekt momenteel het potentieel van het aansluiten van stadsgebouwen op een warmtenet. Meer info: https://www.brugge.be/brugge-onderzoekt-potentieel-van-warmtenetten
Ria Bruyneel
Deze reacties dateren al van meer dan een jaar geleden. Ik had graag geweten of er intussen al meer uitbreidingen gepland zijn voor het warmtenet, en of burgers in het centrum daar ook kunnen op aansluiten. Ik ben momenteel aan het kijken om mijn verwarming op elektriciteit te vervangen door een toekomstgerichte verwarming.

Jouw reactie