Wandelstraten

Rafaël Plasman
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Autoluw en verkeersvrij
Nieuw idee
Het ontwikkelen van wandelstraten

Het autoverkeer buiten de zone houden waar enkel gewandeld en gefietst wordt, zodat én bewoner én bezoeker van de stad kunnen genieten.
 

Buren

Reactie

de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan heel wat doelstellingen vermeld rond het thema 'autoluw'. Er wordt werk gemaakt van een autoluwe binnenstad, in nauw overleg met alle betrokken partijen. Daarnaast zullen er ook meer fietsstraten in het straatbeeld verschijnen, zowel in de binnenstad als in de deelgemeentes. Stad Brugge zet in op zo kort mogelijke verbindingspaden, bruggen en doorsteken voor de zwakke weggebruikers. Op piekmomenten en in piekperiodes worden de drukste winkelstraten en pleinen ingericht als voetgangerszone met aandacht voor heldere communicatie en signalisatie.

Jouw reactie