Vrijwaren groene ruimte

Ludo Decru
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Groene ruimte
In uitwerking
Vrijwaren groene kloostertuinen

Er zijn nog enkele niet-bebouwde plekken in Brugge binnenstad, meestal voormalige kloosterdomeinen, soms een grote privétuin. Kloostergemeenschappen houden op te bestaan en deze keer wellicht voorgoed. Bouwpromotoren slagen erin de zusters en paters voor zich te winnen en hun domein te kopen, bij overheden bouwvergunningen te verkrijgen, grote oude bomen te rooien en er een gebouw te plaatsen. Enkele voorbeelden: de 'Rode Nonnen' in de Katelijnestraat of de Dominicanessentuin dat een stukje is ingenomen voor uitbreiding van het rusthuis. Verhalen van vroegere tijden zijn er genoeg (Arme Klarenhistorie aan de vest nabij Minnewaterpark, Novotel in Katelijnestraat was ooit groen). Er zijn gelukkig nog enkele open niet-bebouwde zones: de Arme klaren, de Karmelieten nabij Ezelsstraat, de tuin van het Kantmuseum, het Engels Klooster,de weide aan het Seminarie of Hoeve Cortvriendt. Deze groene ruimtes voorzien van gras, een petanquebaan, kinderspeeltuigen, een ligweide, moestuinen voor omwonenden, pogen om de buurt te betrekken bij toezicht en onderhoud, een café met terras, ... er zijn oneindig veel mogelijkheid én de levenskwaliteit in een binnenstad met groen zal hierdoor verbeteren.

Reactie

Johan Vanhollem...
Volledig eens met dit voorstel. Maak een inventaris van al die groene ruimten. Kleur ze in als "niet bouwgrond". Leg in ieder geval voorwaarden op zodat het moeilijk wordt voor promotoren om alles om te zetten in dure privéwoningen. Bij de creatie van groene ruimten inderdaad een beroep doen op de omgeving zowel voor de inrichting, maar zeker voor het onderhoud en het toezicht. Stel de omgeving verantwoordelijk. Betrek hierbij zowel de ouderen als de jongeren. Het enthousiasme van de jongeren verbinden met de ervaring van de ouderen is de toekomst voor onze maatschappij.
Jorina Deman
HIerbij aanleunend is ook het aanpakken van leegstand en verkrotting in Brugge. Heel veel huizen staan te verkommeren en hier wordt niets mee gedaan. Bouwbedrijven zouden beter deze panden opkopen om te renoveren ofwel afsmijten en iets nieuw bouwen (passend in het Brugse straatbeeld). Dit creëert nieuwe woongelegenheid in stad, verkrotting wordt tegengegaan en bestaande open groene plaatsen blijven behouden. Win-win-win!
Els Casier
Een zeer goed idee, waar zo snel mogelijk werk moet van gemaakt worden. Door die resterende open ruimtes een beschermd statuut te geven, kunnen vastgoedontwikkelaars er niets aan veranderen en blijven de resterend groene open ruimtes in de stad bewaard! Die talrijke kloostertuinen en open ruimtes zijn ook een typisch kenmerk van de Brugse binnenstad en moeten echt behouden blijven.
P. vandervlist
Prima plan, en ook toegankelijk maken voor de Bruggelingen, zoals de tuin van het seminarie, een regelrechte schande dat deze lap groen niet eens zichtbaar is vanaf de straat! De omwonenden vepieteren op hun koertje terwijl er zo'n lap groen rechtover hun huizen ligt....
de toekomst van...
Met het beleidsplan voor de open ruimte wenst het stadsbestuur te beschikken over een instrument om op korte en middellange termijn op een duurzame wijze om te gaan met de open ruimte in de historische binnenstad. Het doel is het afbakenen van een globale visie op de gewenste open ruimtestructuur voor de volledige binnenstad, aangevuld met concrete aanbevelingen en acties voor een reeks geselecteerde openruimtecases: https://www.brugge.be/beleidsplan-voor-de-open-ruimte-in-de-historische-binnenstad-van-brugge-deel-1-beleidsnotapdf

Jouw reactie