Vrije Brugse Spelevaart

Treffen - Reien en andere waterwegen, Treffen, Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Reien en andere waterwegen
Besproken

De Reitjes (en niet alleen de Langerei) open stellen voor kleine vaartuigen (kano, kayak, SUP, roeibootjes, ...). Het zou de stad een levendiger, creatiever en kleurrijker aanblik geven.

Reactie

P. vandervlist
JA! waarom mag alleen de rondvaartbootjes maffia gebruik maken van de waterwegen die door iedereen worden bekostigd?
Fien
Deze zomer kon er gezwommen worden in de Reitjes, maar enkel als je lid bent van een Brugse zwemclub. Waarom geen lidmaatschap/kaart voor het zomerzwemmen in de Reitjes aanbieden?
de toekomst van...
De bevoegde diensten hebben dit verder onderzocht of dit permanent (los van tijdelijke initiatieven die er wel al zijn) mogelijk is voor (een deel van de) Brugse Reien en dit is niet het geval om volgende redenen: - Reien zijn openbaar domein zoals straten. Conform het politiereglement mag er niet gevaren worden op de Reien. Als dit toegelaten zou worden, moet het haalbaar zijn voor de politie om daar toezicht te houden - De stad kan aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of incidenten op het openbaar domein en dus ook op de Reien. Het continu waarborgen van die veiligheid is niet evident - Oeverbescherming: de oevers zijn niet zo stevig, intensief bevaren van de Reien zou dus ten koste van de oevers zijn. In Gent bijvoorbeeld is varen toegelaten omdat dit een kanaal is: dit is stevig, breed en diep en dus een ander verhaal dan de Brugse Reien - Veiligheid: er zijn heel wat ondiepe delen, burgers kunnen niet altijd goed inschatten waar die zich bevinden - Privacy: er zijn heel wat (vooral tuinen van) private eigendommen die grenzen aan de Reien, waar bootjes zouden kunnen aanmeren en deze tuinen binnentreden.

Jouw reactie