Voorrang aan zwakke weggebruikers

Riet Schockaert
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Autoluw en verkeersvrij
Goedgekeurd

De voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer absolute prioriteit geven in de binnenstad. De auto's enkel in de voormiddag (vb. tot 13u) toelaten en hierna opnieuw vanaf een bepaald uur 's avonds. Hiernaast ook meer fietsparkings en watertaxi's voorzien.

Reactie

Joost Jonckheere
Mensen moeten uitgenodigd worden om de fiets uit te halen ipv in de wagen of op een bus te gaan zitten. Op dit vlak is Nederland een prachtig voorbeeld. Je wordt er nooit op een weg gezet met razend verkeer naast je. Als het gemotoriseerd vervoer en de fiets niet te scheiden zijn, dan geldt er consequent een maximum snelheid van 25 of 30 km per uur. De fietser voelt er zich koning in het verkeer en de wagen past zich aan aan de zwakke weggebruiker. Volstrekt logisch lijkt me, waarom passen we dan niet toe in Brugge ? Hiermee bedoel ik dus ook in de randgemeenten, ook daar willen mensen zich op een aangename manier kunnen verplaatsen.
de toekomst van...
Het nieuwe mobiliteitsplan is mee gebaseerd op de 1.900 suggesties die het stadsbestuur van de Bruggelingen ontving tijdens inspraakmomenten. Het plan gaat uit van het STOP-principe, waarbij eerst aandacht is voor de Stappers, dan voor de Trappers, dan voor het Openbaar vervoer en ten slotte voor de Personenwagens. Er zijn vier krachtlijnen binnen het plan: - Eenvoudiger en duidelijker parkeren - Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid - Weren van zwaar verkeer in binnenstad en woonkernen deelgemeenten - Openbaar vervoer aangepast aan nieuwe tijd
de toekomst van...
Het beleidsprogramma 2019-2024 bevat heel wat doelstellingen om de zwakke weggebruikers te ondersteunen en mensen te stimuleren om te stappen of te trappen. Stad Brugge stimuleert de medewerkers van groep Brugge en haar inwoners om te voet of met de fiets naar het werk te komen volgens het STOP-principe: liefst stappen, dan trappen, dan gebruik van het openbaar vervoer en pas in laatste instantie van de personenwagen. Het is de bedoeling om de binnenstad autoluw te maken, in nauw overleg met alle betrokken partijen. Op piekmomenten worden de drukste winkelstraten en pleinen ingericht al voetsgangerszone met aandacht voor heldere communicatie en signalisatie. De veiligheid van fietsers, voetgangers en mensen met een beperking moet steeds geëvalueerd worden, zeker in de buurt van scholen en sportterreinen. Voor de zwakke weggebruiker worden zo kort mogelijke verbindingspaden, bruggen en doorsteken voorzien. Alle hiaten voor voetgangers, joggers en fietsers in de ring rond de binnenstad wordt weggewerkt. In de toekomst worden er ook meer randparkings voorzien om het autoverkeer uit de binnenstad te halen. Er wordt onderzocht waar het mogelijk is om waterbussen in te zetten. Deze bussen kunnen dan van de randparkings naar de binnenstad varen. Bv. Vanaf Steenbrugge en Dampoort.

Jouw reactie