Volledige stad autoluw

Gudrun Bouckaert
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Autoluw en verkeersvrij, Duurzaam verplaatsen - Mobiliteit algemeen, Duurzaam verplaatsen - Openbaar vervoer, Duurzaam verplaatsen - Milieuvriendelijk vervoer
Nieuw idee

De gehele binnenstad autoluw maken naar voorbeeld van Utrecht, Kopenhagen , oud Amsterdam of gedeeltelijk Gent met eventueel uitzondering voor de tot nu toe minder drukke woonzone . Enkel maar een aantal winkelstraten autoluw maken zorgt voor overlast in de andere aanpalende straten en verlegd het probleem. De Katelijnestraat is al problematisch en hectisch genoeg op zich en is nog erger als de winkelstraten afgesloten zijn.  Er wordt teveel door  zowel de bewoners als de bezoekers lang rondgetoerd in de stad om parkeerplaatsen te vinden dicht bij huis of dicht bij de winkelstraten. Voorstel is enkel de bewoners, werknemers en mensen die opleidingen volgen de openbare parkings in de binnenstad te laten benutten voor hun fiets en/of auto. Geen parkeermogelijkheid meer van auto’s in de drukke toeristische straten (kleine binnenkern stad) enkel nog laad en loszones voor winkeliers en inwoners binnen bepaalde uren en geen zware vrachtwagens meer in de stad toelaten(m  ax 12ton). Mensen met eigen garages of hotels met parkeermogelijkheden voorstellen om deze te verhuren voor fietstalplaatsen i.p.v. al die fietsboxen. Vanaf alle parkings in de binnenstad slimme paaltjes zetten zodat overdag geen auto of vrachtwagen verkeer meer mogelijk is. Wandelbussen of fietstaxi’s tot aan het station om over te stappen op de lijnbussen of gewone taxi’s. Voor de bezoekers een heel grote parking aanleggen wat nu de staanplaats is van de grote toeristenbussen achter het Minnewaterpark of indien dit niet zou voldoen op het eind van de Baron Ruzettelaan. Op deze plaatsen zorgen voor fietsverhuur en fietstaxi’s.

Met Stad Brugge en de bewoners

Reactie

de toekomst van...
Het stadsbestuur zet in op een autoluwe binnenstad. In het beleidsprogramma 2019-2024 staat vermeld dat er op piekmomenten en in piekperiodes de drukste winkelstraten en pleinen zullen worden ingericht als voetgangerszone met aandacht voor heldere communicatie en signalisatie. De medewerkers van groep Brugge en de inwoners worden gestimuleerd om te voet of met de fiets naar het werk te komen volgens het STOP-principe: liefst stappen, dan trappen, dan gebruik van het openbaar vervoer en pas in de laatste instantie van de personenwagen. Ook het thema openbaar vervoer komt in dit beleidsprogramma vaak aan bod: de bereikbaarheid van de binnenstad via het openbaar vervoer, zeker voor minder mobiele mensen, blijft een aandachtspunt. Stad Brugge bekijkt het aantal haltes voor busverbindingen en evalueren de busverbindingen van en naar de binnenstad grondig. In overleg met de omliggende gemeenten streven we naar frequentere openbaar vervoersverbindingen van en naar Brugge. Het openbaar vervoer wordt 's avonds en 's nachts uitgebreid, zeker op vrijdag en zaterdag. Een goede openbare vervoersontsluiting van en naar de noordelijke deelgemeenten blijft een prioriteit, denk hierbij aan de invoering van een lightrail of een trambus die de kusttramlijn verbindt met Brugge en op die manier ook zorgt voor ontsluiting van de noordelijke deelgemeenten. Ook op randparkings wordt er ingezet. Stad Brugge zorgt in overleg met de Vlaamse overheid voor een goede en intelligente signalisatie van en naar alle randparkings. Het aanbod aan parkeerplaatsen op rand- en park and ride-parkings wordt uitgebreid. Er wordt frequent milieuvriendelijke shuttlebusjes ingezet die rijden tussen de randparkings en het stadscentrum. Er wordt ook onderzocht waar er eventueel waterbussen kan ingezet worden. Het openbaar vervoer tussen de randparkings en het centrum en station zal de stad opdrijven. Om de auto in het straatbeeld te verminderen zal er meer ondergrondse parking voorzien worden voor de bewoners en handelaars. Denk hierbij aan parking Biekorf en Zilverpand. Stad Brugge stimuleert de inwoners om meer de fiets te nemen. We richten een 'zeven km club' op waar iedereen die minder dan 7 km van zijn werk of school woont, wordt aangemoedigd zich met de fiets te verplaatsen. Bij de evaluatie van het mobiliteitsplan zal de tonnagebeperkingen en de regelgeving in verband met vracht verkeer bekeken worden. De stad blijft inzetten op minder en lichter verkeer.

Jouw reactie