Voetgangersbrug aan station

historische stad in ontwikkeling - infrastructuurwerken, Historische stad in ontwikkeling
Nieuw idee

Het voetpad tussen het stationsplein en de Vesten - om de ringweg over te steken - vervangen door een elegante voetgangersbrug. Dit zal de stroom toeristen die van het station naar de stad trekken veel vlotter laten verlopen. Bovendien zal ook het autoverkeer op de ringweg vlotter verlopen.

Reactie

Jan Lannoo
Goed idee! Bovendien zullen de fietsers dan ook niet meer zonder verpinken over het zebrapad aan het stationsplein razen tussen de voetgangers door waardoor die voetgangers bijna overreden worden.
Dieter Goris
Niet akkoord. Met een voetgangersbrug plaatst men de auto weeral op de eerste plaats, de voetgangers en fietsers moeten maar de brug over of de tunnel in. Die redenering dateert al uit de jaren '60 en zou stilaan verleden tijd moeten zijn. Het word tijd dat we het principe omdraaien: steek het gemotoriseerde verkeer onder de grond en geef de overgebleven ruimte terug aan de voetganger en fietser!
Jeroen Seynaeve
Ik ben niet tegen fiets- en voetgangersbruggen. Een functioneel en esthetisch bouwwerk kan me ontroeren. Maar doe het op de juiste plaats. Het stationplein is de onthaalzone van Brugge! Een plaats waar je u bezoekers moet verwennen. Dit met info, optimaal openbaar vervoer en een voorproefje van wat Brugge te bieden heeft. Nu ligt het accent op een - voor mij - esthetisch mislukte nieuwbouw (de videotheek-pergola-carrefour-vleugel, die ten koste ging van een majesteuze bomenrij) en een kaal grijs plein waarin beton en watersproeiers weken voor het al zeer weinige groen. (het fietsenstalling-hotel-fitness-en-winkel deel mag dan wel gezien worden en past in een ruimtelijk correct inbreidingsplan. Maar nu door middel van een fiets- en wandelbrug de aandacht nog meer richten op het autogebruik van de ringweg in plaats van op de wandelaar en fietser zou het verval van ons stationsplein nog meer bevorderen. In het verkiezingsdebat van 2012 - naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen - werd toen ook al gesuggereerd dat een ondertunneling van de ringweg een denkpiste was. Wagens die rijden onder een groot stationsplein (Maar dan liefst zonder een lelijke ijssculpturentent). Ik bewonder Brugge met de opmaak van hun speelruimtebeleidsplan. Ook mobiliteit vraagt zo'n geïntegreerd plan. Zorg voor een doorleeft plan voor de volledige Brugse ring en haar toegangswegen, waarbij een goeie doorstroming voor autogebruikers centraal staat. Maar geef voorrang aan de wandelaar en fietser én openbaar vervoer. Zorg voor veiligheid en doe dit met een plan die past in de uitstraling (look & feel) die Brugge nu heeft.
Alain
Dit idee is goed bedoeld, maar een voetgangersbrug zou daar absoluut niet passen. Het autoverkeer moet ondergronds en zo kan aan de ene kant het park doorgetrokken worden en aan de andere kant wordt het plein verlengd. Wat die 'razende fietsers' betreft, het probleem ligt niet bij de fietsers maar bij de indeling van de weg. De lichten voor de voetgangers staan voorbij het fietspad, terwijl fietsers nochtans voorrang hebben in de rijrichting van de ring wanneer voetgangers rood licht hebben om over te steken. De lichten voor voetgangers zouden VOOR het fietspad moeten staan zodat zij zien dat ze daar moeten wachten. Meer en meer worden fietspaden op hetzelfde niveau als voetpaden aangelegd waardoor er geen duidelijke scheiding is en dat zorgt voor conflicten. Het wordt tijd dat de stad, en bij uitbreiding ons land, het fietsverkeer niet alleen scheidt van het autoverkeer, maar ook van voetgangers.
Ilian Sales
Ik ben volledig akkoord met het feit dat fietsers en voetgangers in een stad van de toekomst alle voorrang moeten krijgen, maar of een tunnel voor de auto's hier dé oplossing is betwijfel ik. Het zou een zeer aannemelijk en mooi idee zijn moest het niet onmogelijk zijn. De bussen die naar het station rijden zouden geen toegang meer hebben tot de gewone rijbaan als deze ondergronds zouden zitten.
Franklin Mestdagh
Dit is echt uit de tijd. Weeral wordt de rode loper voor de auto uitgerold. De zwakke weggebruiker krijgt het langste en lastigste traject. Vele steden geven voorrang aan fietsers en voetgangers. Ik heb ergens het vermoeden dat dit stadsbestuur niet echt een hart heeft voor de zwakke weggebruiker. Jammer!
de toekomst van...
Dag Franklin, Vlaanderen en Stad Brugge onderzoeken momenteel de bouw van een brug of een tunnel voor fietsers en voetgangers om zo de oversteek van de binnenring (R30) ter hoogte van het station veiliger te laten verlopen.
Franklin Mestdagh
Ik had veel liever gelezen dat de stad het graven van een tunnel voor het autoverkeer onderzocht.Dit zou een prachtige inkom van de stad zijn, aansluitend op het Albertpark. Een tijd geleden was er zo'n voorstel waarop de burgemeester zei dat hij liever een tunnel of brug zag voor de zwakke weggebruiker. Dit en uw reactie doet vermoeden dat het besluit al vaststaat. De zwakke weggebruikers verdienen beter. Dit zou een gemiste kans zijn.
de toekomst van...
Dag Franklin, Er is nog niks beslist, momenteel loopt enkel deze studie.

Jouw reactie