Vintage market in oude stelplaats De Lijn

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea, Creëren en werken - Handel
In uitwerking

Maak van de oude stelplaats in Assebroek een 'vintage market'. In de - dan gerenoveerde - stelplaats kunnen verschillende standjes staan van verschillende winkels. Vintagewinkels zijn tegenwoordig erg hip en populair bij jongeren. Een voorbeeld voor dit idee is 'the vintage market' of 'the old spitafields market' ook, beiden in Shorditch (Londen). Op het pleintje errond kan een mooi park aangelegd worden met terras, koffiebar en eventueel een skatepark. Het oude tankstation en de carwash kan geïntegreerd worden in dit plan (bijvoorbeeld een skateramp maken in de carwash). In de markt kan er ook een sectie zijn voor venylplaten die tegenwoordig hip zijn en waar er nog niet veel aanbod van is in Brugge (in vergelijking met bijvoorbeeld Gent). Hierdoor zal het centrum van Assebroek weer wat opleven, het zou ook een goede zaak zijn voor de nabij gelegen zaken.

Reactie

de toekomst van...
Het is zo dat De Lijn op dit moment nog steeds eigenaar is van het perceel ter hoogte van het Gaston Roelandtsplein. In april 2018 heeft het Schepencollege beslist een begeleidingsopdracht uit te schrijven om te komen tot een breed gedragen visie en een plan van aanpak voor de kern van Assebroek. Het bestek voor deze begeleidingsopdracht is in opmaak. Binnen deze visie vormt het perceel in eigendom van De Lijn slechts een onderdeel van een groter geheel. Het plan van aanpak zal moeten uitwijzen hoe we tot bepaalde realisaties kunnen over gaan.
de toekomst van...
Stad Brugge wil de oude stelplaats van De Lijn op Assebroek aankopen (2,3 miljoen euro). De omgeving van de stelplaats heeft vooral nood aan groen en woonondersteunende functies. Dichte woonbebouwing zal niet het geval zijn. De site was een eeuwlang het kloppend en economisch hart van Assebroek. Het vertrek van De Lijn gecombineerd met de vele ontwikkelingen in de buurt (Laurierenpark, Tuinen van Hollebeke, Gaston Roelandtsplein …) heeft het evenwicht verstoord. De Stad wil door deze strategische aankoop streven naar een maximaal kwalitatief openbaar domein in functie van het verhogen van de leefbaarheid en het beperken van mobiliteitsbewegingen. De stad kan het heft in handen nemen voor de herbestemming van deze 1,5 ha grote site en zo een kwalitatieve heropwaardering bewerkstelligen. Na de aankoop kan het project in een stroomversnelling geraken met de opmaak van een goed ontwerp waarbij een antwoord zal worden geboden op de vele behoeftes zoals het creëren van groen en ontharden, verbeteren mobiliteit, en een eventuele nabestemming van industrieel erfgoed. De oude stelplaats is een karaktervolle site als laatste getuige van het tramverleden van Brugge en ommeland. Met een stijlvolle herbestemming van de gebouwen voor wijkfuncties en een herwaardering van de buitenruimte waar het aangenaam vertoeven is.

Jouw reactie