Verkeersvrije winkelstraten

Jurgen Mouton
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Autoluw en verkeersvrij
In uitwerking

Verkeersvrije winkelstraten van 10u00 tot 22u00: tussen 22u00 en 10u00 kunnen de winkels bevoorraad worden. Tussen deze uren worden de winkelstraten afgesloten d.m.v. automatische paaltjes aan het begin van de straat, zodat vrachtwagens niet geblokkeerd raken.
Bussen rijden de stad binnen langs de Vlamingdam en rijden dan via de Sint-Jorisstraat en de Adriaan Willaertstraat naar bushalte 'Biekorf'. De bus rijdt dan via de Sint-Jacobsstraat en Ezelstraat terug naar de ring.
Bussen rijden de stad binnen langs de Katelijnestraat en rijden via de Mariastraat naar een nieuwe halte 'Simon Stevin' of 'Oude Burg'. De bus rijdt dan via de Wollestraat, Eeckhoutstraat, Garenmarkt, Nieuwe Gentweg en Gentpoortstraat terug naar de ring. Wagens bereiken parking Zilverpand, langs de Katelijnestraat, Heilige-Geeststraat, Sint-Salvatorskerkhof en Zilverstraat. De uitgang in de Zilverstraat wordt gesloten.
Wagens bereiken de ring via de uitgang van parking Zilverpand in Dweersstraat, en door de Wulfhagestraat en Beenhouwersstraat. De ingang in de Dweerstraat wordt gesloten.
Zo is de parking van het Zilverpand bereikbaar en worden de winkelstraten minimaal belast. Het openbaar vervoer is vlot bereikbaar, via de haltes 'Biekorf', 'Simon Stevin', 'Oude Burg' en het Zand.
Nieuwe standplaatsen voor taxi's, zijn 'Vrijdagmarkt', 'Schouwburg' en 'Philipstockstraat'. Op deze manier zijn de winkelstraten en de Markt voor 95% verkeersvrij.
Dit zal ook een impact hebben op de rest van het verkeer in Brugge centrum.

Stad Brugge

Reactie

vandenweghe jan
Bus van St kruis via langestr, boomgaardstr, St jansstraat, naar Theater plein verkeersvrij eiland creëren: , verkeersvrij vanaf de st Salvators kerk . het verkeer ,via heilige geeststr, , dijver en oudenburg, terug uit stad via eekhoutstraat Verkeerslus verder doortrekken via braambergstraat, predikherenstraat, terug stukje langestr en hoogstraar dan via boomgaardstraat, en St jansstraat naar Theaterplaats. het grootste deel van deze straten zijn uit asfalt en beperken de geluidshinder en zijn steviger dan de kasseien. Vlamingstraat en Philipstockstraat kunnen ook zo bij het verkeersvrije circuit gevoegd worden heden ten dage is er veel verkeer in de Philipstockstraat die er niet moet zijn .
de toekomst van...
Om het winkelen aangenamer te laten verlopen zijn volgende winkelstraten op zaterdag en tijdens de winkelzondagen (elke eerste zondag van de maand) tussen 13u en 18u verkeersvrij: Zuidzandstraat (uitgezonderd bussen van de Lijn), Steenstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat.
de toekomst van...
Het stadsbestuur zet in op een autoluwe binnenstad. In het beleidsprogramma 2019-2024 staat vermeld dat er op piekmomenten en in piekperiodes de drukste winkelstraten en pleinen zullen worden ingericht als voetgangerszone met aandacht voor heldere communicatie en signalisatie. Er wordt ook extra ingezet op randparkings waarbij er verschillende milieuvriendelijke shuttlebussen of het openbaar vervoer de mensen van en naar de binnenstad brengt.

Jouw reactie