Verkeersborden met echte mensen

Treffen, Treffen - Buurtinitiatieven
Nieuw idee

Verkeersborden met mensen voorzien die echt in een bepaalde buurt wonen. Dit kan mogelijk zijn in de buurt van speelpleinen waar jeugdwerk zit. Concreet voorbeeld zou kunnen zijn dat de kinderen of jeugdbewegingen die op een speelplein spelen op een (juridisch gezien onofficieel) bord langs de weg staan om de chauffeurs aan te manen hun snelheid te matigen.

Jouw reactie