Verkeer herbekijken

Jan Van Steen
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Mobiliteit algemeen
Nieuw idee
Lussensysteem evalueren

Het lussensysteem voor auto's evalueren in functie van nutteloze kilometers en de uitstoot van fijn stof. Het is niet de bedoeling dwars door de binnenstad te rijden, want in bepaalde situaties kunnen auto's sneller de stad verlaten. Enkele voorbeelden: verkeer dat komt van het SNT, de stad laten buiten rijden via Katelijnestraat. Het verkeer weren uit de winkelstraten; de Geldmuntstraat is eigenlijk te smal om doorgaand verkeer toe te laten
 

Reactie

de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staat vermeld dat de stad samen met de Vlaamse overheid onderzoek hoe we de groene golf voor het wegverkeer op de Brugse ring kunnen invoeren om de verkeersopstoppingen en de uitstoot te verminderen. Stad Brugge organiseert een structureel overleg met stakeholders zoals handelaars, werkgevers, scholen, Vlaamse overheid, stedelijke adviesraden ... over het mobiliteitsplan.

Jouw reactie