Verhogen fietsveiligheid

Frank Verheye
Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen
Nieuw idee
De veiligheid van fietsers in Brugge fietsstad verhogen

De veiligheid van fietsers in Brugge fietsstad verhogen. Dit door op plaatsen waar er twee rijkstroken zijn palend aan een fietspad, eerst groen licht voor fietsers te voorzien en pas als het rood licht wordt voor de fietsers; een groene pijl voor rechts afdraaiend gemotoriseerd verkeer laten oplichten. Meerwaarde: het voorkomen van ongevallen tussen gemotoriseerd verkeerd dat rechts afslaat en fietsers

Voorstel op plaatsen waar er een rijstrook is voor rechts afdraaiend gemotoriseerd verkeer:

- Zodra het rood licht is voor verkeer dat van rechts komt , groen licht voor de fietsers en voor verkeer dat rechtdoor rijdt
- Zolang het groen licht is voor de fietsers: verboden voor het gemotoriseerd verkeer om rechtsaf te draaien
- Zodra de groene pijl om rechts af te draaien oplicht: rood licht voor fietsers

Zo zullen er geen ongevallen meer veroorzaakt worden door rechts draaiend gemotoriseerd verkeer. Deze ingreep houdt wel in dat het gemotoriseerd verkeer en ook de fietsers minder lang groen licht / groene pijl hebben en dus langer zullen moeten wachten. Ook zal een miniem aanpassingswerk moeten gebeuren aan het verkeerslicht: groene pijl voor verkeer dat rechtdoor rijdt, te voorzien in plaats van groen licht.

Enkele punten als voorbeeld in Brugge:

- Blankenbergse Steenweg ter hoogte van de Kolvestraat

- Scheepsdalebrug voor verkeer dat rechtsaf draait richting Sint-Pieterskaai

- Einde van de Baron Ruzettelaan ter plaatse van de aansluiting met de Ring voor verkeer richting Gentpoort afdraait

- Maalse Steenweg ter hoogte van de Vossensteert

 

Politie Brugge en ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Reactie

de toekomst van...
Het stadsbestuur zal de komende legislatuur ook inzetten op de veiligheid van zwakke weggebruikers, dat staat vermeld in het beleidsprogramma 2019-2024. Over het hele grondgebied realiseert de stad een slimme verkeerslichtenregeling en via een afzonderlijk groen licht voor fietsers wilt de stad conflictvrije fietstrajecten voorzien. Er wordt real-time data verzameld over het verkeer om enerzijds de verkeerslichten op maat af te stellen en anderzijds via dynamische verkeersborden te tonen welke routes de vlotste verbinding geven met een stadsgedeelte.

Jouw reactie