Verbindinsgweggetjes openstellen voor fietsers

Jozef en Erna De Coster - Willems
duurzaam verplaatsen - fietsen, Duurzaam verplaatsen - Groene en zachte verbindingen, Duurzaam verplaatsen
Nieuw idee
Fietsverbindingsweggetjes maken van de kleine wandelwegen

Op het grondgebied van Brugge zijn er vele kleine wandelwegen die straten met elkaar verbinden. In de praktijk doen deze kleine wegen ook dienst als fietsverbindingsweggetjes. Maar veel van deze weggetjes duiden een verbodsteken voor fietsers aan. Een betrekkelijk kleine ingreep - namelijk het plaatsen van aangepaste verkeersborden - zou het de fietsers in de toekomst mogelijk maken de verbindingsweggetjes te gebruiken.

Reactie

de toekomst van...
Tijdens de nieuwe legislatuur wil de stad inzetten op zo kort mogelijke verbindingspaden, bruggen en doorsteken voor de zwakke weggebruiker. (trage wegen)

Jouw reactie