Unieke historische stad in een wereld vol verandering

Treffen - Toerisme, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea, Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen, Nieuwe bronnen - Duurzaamheid algemeen, Treffen, Historische stad in ontwikkeling, Nieuwe bronnen
In uitwerking
De stad op alle gebieden verder uitbouwen 

De stad die leeft van toerisme verder uitbouwen:

Maak de stad historischer: geen nieuwe gebouwen zoals het Rijksarchief of het Concertgebouw. Enkel nog typische middeleeuwse woningen en gevels + de uitbouw hiervan. Geen combinatie van 21ste eeuw en middeleeuwen in Brugse binnenstad. Wie de 21ste eeuw wenst kan Brussel, Gent, Antwerpen bezoeken. Brugge leeft van de historische kern, het is belangrijk om die te behouden. Laat de 21ste eeuw groeien in de rand van Brugge.

Meer straatactiviteiten: straatmuzikanten, straattheater, streetart, ... om Brugge een aantrekkelijker en leuker geheel te maken om als toerist of bewoner door te wandelen.

Ondertunneling van 't Zand en het Koning Albertpark laten doorlopen tot het ’t Zand, zodat een oase van rust en groen gecreëerd word in de stad.

Ideeën zoals wandelen op de Reitjes ondersteunen en uitbouwen.

Veiligste stad ter wereld creëren in een 21ste eeuw vol criminaliteit: nultolerantie op fysiek geweld, vandalisme, graffiti en sociaal onaanvaardbaar gedrag. Met speciale maatregelen hiervoor, zoals werkstraffen.

Oprichting burgerwacht die ’s nachts actief is door middel van verplichte inschakeling van leefloon of langtijdig uitkeringsgerechtigden. Maak van Brugge een stad die enkel en alleen al door veiligheid het bezoeken waard is, en een voorbeeld kan stellen aan de andere grootsteden in Belgie die ten onder zijn gegaan aan criminaliteit.

Energieoplossingen zoeken door middel van verplichte installatie van zonnepanelen of gelijkwaardig in elke renovering van Brugse panden of bedrijfsinstallaties. Herbekijken van toelating om in Brugse binnenstad zonnepanelen toe te laten op bepaalde huizen afhankelijk van de ligging en het historische erfgoed.

Rand van Brugge: zoveel mogelijk groen creëren, parken, landbouwgebied omvormen tot bosgebied, eventueel met bewoning.

Nieuwe moderne initiatieven testen, zoals yoga plaatsen, speelbossen, Beisbroek en sterrenwacht uitbouwen.

Aanleg nieuwe parken en onderhouden van natuurgebieden, dit in combinatie met personen die momenteel non actief zijn zoals leefloners en langdurig uitkeringsgerechtigden.

De volledige Brugse bevolking

Reactie

noel demeulenaere
brugge is een mooie stad , probeer die te houden voor iedereen ook voor de minderen in de samenleving , want het zou op de duur een elitair gedoe worden en ik denk dat dit niet de bedoeling is ?????
Didi
Of eigenlijk een Disneypark in den Benelux maken. Tja waarom niet. Eigenlijk zijn we er bijna al.
de toekomst van...
Heel wat van deze ideeën zijn in onderzoek of in uitwerking, denk maar aan de vele activiteiten de komende periode in de Brugse pleinen en parken, de visiestudie over de R30, het kunstwerk van OBBA dat tijdens de komende Triënnale een wandelpad op de Lange Rei voorziet, ...
tine devroye
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/22-west-vlaamse-gemeenten-starten-een-gemeente-voor-de-toekomst-project-met-steun-van-de hier kan je lezen wat de PROVINCIE zal steunen: ook projecten van stad brugge: autodelen, waarom kunnen we dit niet eens lezen via een website van stad Brugge bv? of beter: laat mensen van Brugge zelf Kiezen welk project ze <willen..via STEMMEN dan laten kiezen, project met de meeste stemmen wint! (stad kan zelf kiezen uit projecten Hier bv en dan zo door bruggelingen zelf laten kiezen (draagvlak)

Jouw reactie