UitPAS in Brugge lanceren

Kristina Devogelaere
Treffen, Treffen - Evenementen, Zorgen, Zorgen - Zorg algemeen
Nieuw idee

Lanceer de UitPAS inBrugge zoals die bestaat in andere steden zoals Oostende, Kortrijk, Gent, Mechelen. De kaart biedt voordelen voor culturele, sportieve, ... activiteiten.  Waarom voert Brugge deze kaart niet in? Dit zou een pluspunt zijn voor onze stad en een push geven aan mensen die het zich minder kunnen veroorloven om aan een aantal activiteiten deel te nemen.

De UitPAS is een spaar- en voordelenprogramma dat mensen stimuleert om te participeren aan sport- en cultuuractiviteiten. Mensen in armoede krijgen bovenop de spaar- en ruilkansen ook kortingen op het vrijetijdsaanbod met een UiTPAS-label.

 

Reactie

de toekomst van...
We onderzoeken momenteel met de Stad of de UIT-pas in Brugge gelanceerd kan worden. Hiernaast gebeurt er ook al heel wat via het Netwerk Vrijetijdsparticipatie: https://www.brugge.be/brugs-netwerk-vrijetijdsparticipatie

Jouw reactie