Tunnel onder de ring

Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Infrastructuur werken, Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen, historische stad in ontwikkeling - infrastructuurwerken, Historische stad in ontwikkeling - Toekomstvisie
In uitwerking

Leg een tunnel aan op de ring ter hoogte van de Kruispoort voor doorgaand verkeer op de ring. Maak bovengronds een rotonde voor mensen die de ring op of af willen (het centrum in of richting Sint-Kruis), zoals jaren geleden de kruispunten en verkeerslichten op de Expressweg weggewerkt zijn en onlangs in de buurt van de Blankenbergse Steenweg en Blauwe Toren een groot rondpunt aangelegd is. Dit zou volgens mij het verkeer voor mensen die op de ring rijden al veel vlotter maken, nu sta je vaak voor het rood omdat er in drie (of zelfs vier beurten?) groen gegeven wordt en ook nog eens de bruggen open kunnen staan. Mensen die dan de stad in willen via de Kruispoort komende vanuit de richting van de Damse Vaart, blokkeren al het verkeer achter zich doordat ze de stad even niet in kunnen. Met een tunnel zou het doorgaand verkeer dan toch al zonder onderbreking verder kunnen rijden.

© Afbeelding - Wegen en Verkeer - https://wegenenverkeer.be/projecten/visiestudie-r30-brugge

Reactie

de toekomst van...
Er wordt onderzocht om de R30 meer kwalitatief in te richten door architecturaal ontwerp, vergroening en aandacht voor de zwakke weggebruiker. De R30 een Gewestweg is en dus Vlaamse materie. Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde recent een visiestudie uit over de Brugse Ring: https://wegenenverkeer.be/projecten/visiestudie-r30-brugge
Pedro Pattijn
Interessant om te lezen en te weten. Goed dat er een masterplan visie is voor het mobiliteitsvraagstuk en de vergroening van de stadsring. Het uitgangspunt van de visie is weliswaar dat alle bezoekers/toeristen en andere auto/busgebruikers via de Bevrijdingslaan Brugge zullen bereiken. GPSen zullen dit niet altijd zo aangeven en toch via station blijven sturen. De Unesco rotonde vervangen door (weliswaar slimme) verkeerslichten is mogelijks niet de beste optie en kan het verkeersprobleem groter maken. Waarom geen totale overkapping van de ring vanaf het Zand tot voorbij de stationsomgeving (cfr. plan ring Antwerpen). Dit was ook het initieel plan voor de Expressweg, maar werd vervangen door de diverse tunnelcomplexen. Zo creëer je een echte groene en aangename ruimte. De integratie van lokaal/parallel verkeer met in het bijzonder de bussen is hierbij een aandachtspunt. Een mooie visie. Verder te combineren met lokale input. Benieuwd naar de eerste schop in de grond.
Philip Zwartjes
totale overkapping van de ring vanaf het Zand tot voorbij de stationsomgeving (cfr. plan ring Antwerpen): doe maar, volledig akkoord; mits: 1. die overkapping dient niet 100% gesloten te zijn (automobilisten mogen en passant nog een glimp opvangen van wat bovengronds is: groen, leven,.. ) 2. zou mooie zaak zijn, eens uitgevoerd, maar wat met de realisatie. Openbare werven in ons land duren amechtig lang en tijdens de duur van de werken is de omgeving ronduit ondoenbaar (!!) voor omwonenden, passanten (fietsers, voetgangers,.. ouderen,.. ) (kijk naar de heraanleg van het Zand waar de tijdelijke passage zeer slecht georganiseerd is en bij momenten zeer onveilig.. )
Stefaan Dumon
Een goed idee. In grote lijnen akkoord met het voorstel
Jeroen Gaeremynck
Ik heb veel argwaan als nieuwe infrastructuur met idyllische 3D beelden wordt aangepraat. Mocht Vlaanderen er echt zo mooi uit zien als de 3D bouwplannen ons doen geloven, dan hoor je mij niet klagen. Het tegendeel is jammer genoeg meer de realiteit. Veel beton en lelijke infrastructuur, nog altijd. Een perfect aangelegde rotonde als de Unesco-rotonde (veel groen, enkelvoudige banen, geen pech(?) stroken, duidelijke structuur, gescheiden verkeer...) vervangen door "een verkeerslichtengeregeld kruispunt" is als een telefoon met draaischijf gebruiken: ouderwets en inefficiënt. Ik probeer er mij iets bij voor te stellen... al het verkeer dat nu de rotonde passeert regelen met verkeerslichten...
vandenweghe jan
Een probleem bij het oprijden van een rond punt is de onvoldoende kennis van de bestuurder.Jaren geleden heb ik in Frankrijk van de Gendarmerie een briefje met de uitleg gekregen over hoe rij ik op het rond punt. Wenst men op het rond punt dit rond punt op aan de eerste afslag te verlaten dan neem je de rechter kant. Wenst men de 2 de of een volgende afslag op het rond punt te nemen dan neem je de rechterzijde of de binnenkant van het rondpunt en rij je na de eerste afslag naar de 2 de afslag. Dit heeft het voordeel dat de bestuurder die wenst op te rijden achter de eerste afslag reeds op het rond punt kan komen en verloopt het verkeer vlotter. Wat betreft het kruispunt G Gezelle laan- Bloedput. Veel auto's draaien rechts af naar de Hoefijzerlaan en moeten stoppen voor de overstekende voetgangers. Daardoor stropt het verkeer in de G Gezelle laan en op sommige ogenblikken is het reeds 6 maal groen eer men het kruispunt kan oprijden. daarvoor zijn er oplossingen: Op het kruispunt alle voetgangers en fietsers op hetzelfde moment laten oversteken., dan is het veiliger ( geen dode hoek ) en zal het verkeer vlotter kunnen circuleren. Men heeft dezelfde hinder aan andere kruispunten ( vb gentpoort of katelijne poort ) waar rechts afdraaiende auto's gehinderd worden door overstekende voetgangers en fietsers, Hier ook is éérst groen voor alle fietsers en voetgangers de oplossing. en kan het verkeer nadien vlotter rijden. ( resultaat : minder dode hoek situaties, minder lang aanschuiven, en minder uitstoot.)

Jouw reactie