Tuindelen

Aleid Hemeryck
Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Duurzaamheid algemeen, Treffen, Treffen - Delen
Goedgekeurd

Doorbreken van de arbitraire tuingrenzen in de stad en werken naar tuindelen: samen spelen, samen groeten en fruit kweken, samen afval reduceren door kippen te houden, samen groeien, ...

Reactie

Jeroen Gaeremynck
Zie ook de infoavond van Samenhuizen Brugge vzw op 12 november: http://cohousingbrugge.drupalgardens.com/content/ruimte-geven-ruimte-krijgen Zie ook de wedstrijd Tuindelen van de stad Brugge: http://www.brugge.be/tuindelen Zie ook de ondersteunende workshop van Vormingsplus op 3 december: http://www.vormingplus-brugge.be/tuindelen-ruimte-geven-is-ruimte-krijgen
Mia Delameillieure
Tussen de huizen door zijn er vaak kleine groene veldjes die onderhouden worden door de stad. Door de omwonenden te betrekken bij de invulling van het pleintje en aanzetten tot participatie kan er ook meer een "samen" gevoel ontstaan. Ik denk dan specifiek ook aan fruitbomen, notenbomen en bessenstruiken die aangeplant kunnen worden, die samen onderhouden worden, in het oog gehouden worden en dan samen geoogst worden. Dus iets meer dan gras en speeltuigjes en sierbomen. participatie is vooral het idee.
de toekomst van...
Sinds kort moedigt de Stad mensen aan die (een deel van) hun tuin openstellen voor buren en zo aan 'tuindelen' doen. Projecten maken kans op een geldprijs. Alle info, het reglement en de procedure vind je hier: https://www.brugge.be/tuindelen http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/deel-je-tuin-met-je-buren
de toekomst van...
Het platform ‘de toekomst van Brugge’ verenigt plannen en ideeën van Bruggelingen over mensen én ruimte in hun stad. Flexibel ruimtegebruik en andere vormen van wonen en samenleven komen daarbij vaak aan bod. Verschillende ideeën gaan over sociale interactie met buren, samen spelen, samen groenten en fruit kweken… Een goed voorbeeld is het ‘tuindelen’: twee of meer buren die hun voortuin delen en/of de haag tussen hun achtertuinen wegnemen en zo samen een grotere gemeenschappelijke tuin beheren. Tuindelen biedt heel wat mogelijkheden voor alle gebruikers en zorgt voor meer tuinplezier. Wil je (een deel van) je tuin of onbebouwd terrein open¬stellen en het buurtgevoel meer aanwakkeren? Denk je aan een gemeenschappelijke buitenkeuken of barbecue, een grotere speelruimte voor de kinderen… ? Dan is dit project iets voor jou. De Stad ontwikkelde met Samenhuizen Brugge een embleem om tuindelen in Brugge te erkennen. Wie zijn tuin deelt, kan dit embleem aan zijn gevel bevestigen. De aanleiding was een wedstrijd over tuindelen in 2014. In 2015 kregen de winnaars van het stadsbestuur een cheque om (een deel van) hun tuindeelprojecten te bekostigen.
de toekomst van...
Tijdens de legislatuur (2019-2024) zal het stadsbestuur inzetten op groen. De stad probeert tuinen open te stellen en te laten gebruiken in weekends en op woensdag met beheersovereenkomsten. Denk hierbij aan grote kloostertuinen. We zetten in op extra volkstuinen, deeltuinen, voedselbossen, tegeltuintjes of verticale tuinen. Vragen van bewoners of buurten om groen aan te planten worden ondersteund.

Jouw reactie