Toerisme verbinden met ecologie

Alex Verhoeven
Duurzaam verplaatsen, Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Duurzaamheid algemeen, duurzaam verplaatsen - fietsen, Duurzaam verplaatsen - Milieuvriendelijk vervoer
Nieuw idee
Brugge toeristische én econologische stad

Brugge toeristische én ecologische stad: Brugge als eerste Vlaamse én Belgische stad die toerisme verbindt met ecologie. Aanspreken van publiekstrekkers, horeca, ... hoe zij ecologie en duurzaamheid kunnen inbouwen in hun werking. Dit ook voor de mobiliteit: fiets, elektrische fietsen, scooters en vierwielers, openbaar vervoer met een alternatieve brandstof, ...

Brugs Ommeland: laadpalen voor elektrische fietsen en e-scooters voorzien, afspreken met de vele partners (zie ook de stad Eeklo), het creëren van een uitgebreid fiets-laadpalennet eventueel onafhankelijk van het elektriciteitsnet (zonne-energie).

Brugge als eerste stad zonder vervuilende brommertjes op fossiele brandstof (in Shangai zijn ze intussen verboden), maar enkel met elektrische scooters. Dit zorgt voor minder lawaai en minder vuile lucht.
Hiernaast enkel elektrische voertuigen voorzien tegen 2030 (of andere milieuvriendelijke voertuigen zonder diesel of benzine), met een gefaseerd groeipad. Het opstarten van een systeem van stillere, minder hinderlijke toelevering van handelszaken (stadsdistributie).

Het bevoordelen van parkeren door elektrische (of andere milieuvriendelijkere) voertuigen.

Nieuwe woonwijken toetsen met de duurzaamheidsmeter (zie ook de stad Gent).

Zoveel mogelijk 'open wateren' openstellen voor zwemmen (< zwemwaterkwaliteit); het uitbreiden van het project 'zomerzwemmen'.
 

Reactie

Sabine Simoens
Klinkt heerlijk!
Annelies
Veel zaken waar ik me kan in vinden. Vooral de overlast van de lawaaierige scooters is groot! Stof om over na te denken.
de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan heel wat doelstellingen vermeld rond duurzaamheid, milieuvriendelijk en toerisme. Stad Brugge engageert zich om het Burgemeesterconvenant 2020-2030 te onderschrijven en werkt mee aan de daarin verwoorde gezamenlijke aanpak om klimaatmitigatie en -adaptatie aan te pakken. De Brugse mondiale organisaties en projecten die voldoen aan aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ondersteunt de stad. Denk hierbij aan projecten zoals Feest in 't Park. De bestaande oplaadpalen worden geëvalueerd en de stad plaatst waar nodig extra oplaadpalen. Het stadsbestuur bekijkt de mogelijkheid om oplaadpalen voor elektrische fietsen te plaatsen op toeristische locaties in de deelgemeenten. Ook binnen de evenementensector wordt ingezet op duurzaamheid. De stad zet in op milieuvriendelijke evenementen op het vlak van afval, voeding, water en energie. Brugge maakt werk van het autoluw maken van de binnenstad (in samenspraak met alle betrokken partijen) waardoor er ook meer ingezet wordt op fietsers en voetgangers. De stad stimuleert ook deelsystemen zoals Blue-bike en e-steps en kijkt ook hoe het openbaar vervoer kan uitgebreid worden. Daarvoor zal men ook samenzitten met aangrenzende gemeenten. De randparkings zullen we meer in de kijker zetten. Vandaaruit zal er ook meer openbaar vervoer van en naar de binnenstad vertrekken. Daarnaast zet de stad ook in op milieuvriendelijke shuttlebusjes.

Jouw reactie