Toekomstvisie mobiliteit

Johan Van Everbroeck
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Mobiliteit algemeen
Goedgekeurd
Ontwikkelen van een toekomstplan voor de Brugse mobiliteit: wegvervoer, openbaar vervoer en scheepvaart

Ik ben burgerlijk ingenieur, met speciale belangstelling voor het openbaar vervoer. Toen ik de cursus van de Gidsenbond volgde, moest ik een eindwerk kiezen. Ik koos als onderwerp 'de geschiedenis van de mobiliteit in de regio Brugge 3'. Het laatse hoofdstuk gaat over mijn eigenzinnige visie op de toekomst van de mobiliteit. Dit hoofdstuk is intussen geëvolueerd naar 'een toekomstplan voor de mobiliteit'.

Denk maar aan het voorzien van enkele tramlijnen als centraal openbaar vervoersmiddel in het centrum, alternatieven voor de binnenscheepvaart, de aanleg van een oostelijke autoweg naar de E19, de aanleg van een goederenspoor parallel met de oostelijke ringweg, de constructie van verhoogde bruggen langs de ringvaart, het herbekijken van het knooppunt aan de Unesco rotonde, ...

Hierbij een samenvatting van de studie:

samenvatting_mobiliteitsplan_brugge.pdf

Reactie

Fonteyne Robin
Het idee is voor een stad als Brugge zeer goed, tevens zorgt het ervoor dat we doelstellingen van EUROPEES WITBOEK VERVOERBELEID 2011-2020 aankunnen... Het witboek heeft alvast de verdienste om duidelijke doelstellingen naar voor te schuiven. De Commissie stelt een tijdshorizon van 2050 voorop en ze is niet min en niet mis te verstaan: de CO2-uitstoot van het transport moet 60% naar omlaag ten opzichte van de niveaus in 1990. Dit moeten de lidstaten ondermeer bereiken door te focussen op volgende doelstellingen: Het gebruik van voertuigen met conventionele verbrandingsmotor in stedelijke centra moet gehalveerd worden tegen 2030 en herleid tot nul in 2050; de stadsdistributie tegen 2030 grotendeels CO2-vrij maken; tegen 2050 moet meer dan de helft van het passagiersvervoer over middellange afstand per spoor gebeuren; 30% van het wegtransport voor afstanden groter dan 300 km moeten tegen 2030 over het spoor of via het water gebeuren. Tegen 2050 moet dit aandeel 50% bedragen; tegen 2050 het aantal verkeersdoden tot nagenoeg nul herleiden.
de toekomst van...
Alle info over het nieuwe Brugse mobiliteitsplan via deze link: https://www.brugge.be/mobiliteitsplan-2

Jouw reactie