Toegankelijke communicatie bij erfgoeddossier

Ingrid Fockedey
Nieuwe democratie
Nieuw idee
Communicatie en participatie toegankelijk maken bij erfgoeddossier

Communicatie en participatie echt mogelijk maken bij de dossiers die het erfgoed van Brugge raken: bouwaanvragen voor de binnenstad en bij voorkeur het hele grondgebied, voorleggen aan een 'planningcommissie' waarvan de leden verkozen worden en een bindend advies afleveren. Hiernaast de bouwaanvragen openbaar maken. Een procedure vastleggen waardoor de Bruggelingen kunnen participeren en kunnen zien wat er gebeurt of te gebeuren staat.
Zie het systeem in UK van de 'planning commissions', met een 'planning officer'. Deze 'officer' dient zijn bevoegdheid terzake te bewijzen na een opleiding en een examen.
De leden van de 'planning commission' worden verkozen, maar niet politiek of via de partij.
Het dossier wordt in overleg met alle partijen klaargemaakt door de 'planning officer' en voorgelegd aan de leden van de commissie, die bijkomende informatie kunnen opvragen, die een gezamenlijk bezoek aan de betrokken site kunnen organiseren, ...
Nadien  geeft de 'planning officer' zijn besluit rond de aanvraag mee op een openbare zitting waarop alle partijen hun visie kunnen verantwoorden. Op die openbare zitting wordt vervolgens (publiek) gestemd door de leden van de commissie en hun advies is bindend. Bij weigering kan de promotor / bouwheer een nieuw aangepast dossier indienen en wordt de procedure opnieuw opgestart. De politieke mandatarissen blijven buiten dit proces. Dit is openbaarheid van bestuur, inspraak en communicatie.

Erfgoedbewegingen en het stadsbestuur

Jouw reactie