Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
Nieuw idee
Tussentijdse invulling van de binnenhaven in afwachting van verdere bedrijfsontwikkeling

Er zijn heel wat braakliggende gronden binnen onze bedrijventerreinen, vooral in de binnenhaven. In afwachting van een toekomstig gebruik voor bedrijfsontwikkeling. Kunnen deze plekken tussentijds gebruikt worden door Bruggelingen om te experimenteren met ruimtegebruik?

Denk aan diverse vormen van stadslandbouw, pop-up bars en recreatie, openluchtcinema, theater, tijdelijke natuur, stadscampings, uitproberen van nieuwe sporten,... De binnenhaven ligt op fiets- en wandelafstand van het centrum en vanuit efficiënt ruimtegebruik valt een tussentijdse invulling alleen maar aan te moedigen. Bovendien heeft Brugge nood aan zo’n dynamische plek. De volgebouwde binnenstad met z’n strakke regels vraagt om een plek met ruimte voor nieuwe 'ontwikkelingen' en experimenten. De nabijheid en het contrast tussen beide stadsdelen kan Brugge heel boeiend maken. Deze ruimtelijke acties kunnen het ondernemersklimaat stimuleren, nieuwe ideeën voortbrengen, ontmoeting en samenwerking stimuleren, en vooral het stadsdebat levendig houden.
 

Ttriënnale Brugge, ‘voedsel verbindt’, de culturele sector
 

Jouw reactie