Tijdelijke invullingen

Wannes Fremaut
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
In uitwerking
Tijdelijk ongebruikte gebouwen en pleinen benutten

Een idee voor Brugge: Gent lanceert een subsidie om tijdelijk ongebruikte gebouwen en pleinen te benutten: www.gent.be/tijdelijkeinvullingen.                                                                                                                        

Het fenomeen van tijdelijke invullingen is niet nieuw. De voorbije jaren werden al tal van initiatieven genomen; zoals in Gent. Projecten als 'Dok & Kerk' in Gent of 'Drukdoenerij' en projectW2' in Brugge tonen aan dat tijdelijke ruimtes een grote impact kunnen hebben op de leefwereld en creativiteit in een stad of buurt. Een subsidie die deze projecten mogelijk maakt, kan hiernaast ook interessant zijn.

Eén van de eerste - en spraakmakende -voorbeelden in Gent was De Site in de wijk Rabot-Blaisantvest. Een oude betonnen fabrieksvloer van de voormalige Alcatel-site werd heringericht als een trefpunt voor de buurt, waar alle bewoners, verschillende bevolkingsgroepen, nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.
Naast de nodige infrastructuur (o.a. 3000 m² stadsakker, mini-moestuinen, een polyvalent sportterrein, containers als werf- en werkplaats, enz.) ontwikkelt de Site ook inhoudelijke projecten, zowel buurtgebonden als buurtoverstijgend.

De betrokkenheid van buurtbewoners bij tijdelijke invullingen maakt dat zij zich inzetten voor het onderhoud en de bescherming van hun woonomgeving. Wie voelt dat hij deel uitmaakt van zijn woonomgeving, zal zich sneller aangesproken voelen om ook werkelijk deel te nemen aan de organisatie ervan.
In het spoor van De Site volgden nog tal van andere projecten rond tijdelijke invullingen in diverse wijken en staan er nieuwe op stapel. Enkele voorbeelden: 'Den Hof' in Ledeberg (buurtcomposteren), DOK, Piramuide in Muide-Meulestede, ...

Locaties voor tijdelijke invullingen kunnen in elke Gentse wijk te vinden zijn. Ook kan de tijdelijke invulling multidisciplinair zijn.

Iedereen kan een voorstel tot tijdelijke invulling indienen: een persoon, een vereniging, een onderneming, een samenwerkingsverband."
 

Reactie

Mario Van Campenhout
Wannes Fremaut, ik vind dat wel geweldig idee! Waarom ga je niet praten met de mensen van W² om dat idee verder uit te werken? Zij zijn denk ik wel vragende partij om daar mee aan te werken, maar hebben mensen te kort om zo iets grondig op papier te krijgen.
Femke den Hollander
Waar is Klein Verhaal eigenlijk naar toe?
sophie watelle
een tijdelijke invulling kan een "kunst-verzamel-plek" zijn. Een gebouw/ruimte voor diverse ateliers voor verschillende kunstenaars waar dan een kruisbestuiving kan ontstaan...
sophie watelle
een tijdelijke invulling kan een "kunst-verzamel-plek" zijn. Een gebouw/ruimte voor diverse ateliers voor verschillende kunstenaars waar dan een kruisbestuiving kan ontstaan...
Natasja Timmerman
kan er niets gedaan worden met grotere terreinen met gebouwen (ik denk in eerste plaats aan de kazernes in Lissewege en Sijsele en eventueel leegstaande scholen vb aan het station) zo een grote ruimtes, zowel binnen als buiten waar tijdelijke projecten kunnen plaatsvinden maar mss ook wat permanente. Vb sport en ontspanning voor na school voor kinderen, cursussen voor allerhande, ... als er meer 'vrije tijdsactiviteiten' gegroepeerd kunnen worden voor het hele gezin, brengt dit heel veel voordelen mee: - minder verkeer (minder rondrijden van het ene naar het andere om kinderen af te zetten, er kan gewerkt worden aan carpooling, ...) - ouders kunnen misschien ook iets leuks doen terwijl hun kinderen hun hobby uit oefenen. - er kunnen tijdelijke projecten opgestart worden .... het is maar een idee
de toekomst van...
Stad Brugge speelt sinds 2015 een faciliterende rol tussen eigenaars van commerciële panden en ondernemers die een invulling willen realiseren. De nadruk ligt op het stimuleren van vernieuwende, authentieke en kwaliteitsvolle initiatieven. Een pand kan via tijdelijk gebruik ingevuld worden voor verschillende functies: - Winkelruimte - Vitrineruimte - Pop-up (evenementieel karakter) - Atelierruimte - Co-workingsspaces/bar d’office Als facilitator staat Stad Brugge in voor: - Een lijst/database van de leegstaande handelspanden die in aanmerking kunnen komen voor tijdelijk gebruik. - Een modelovereenkomst tussen de eigenaar van het handelspand en de ondernemer die er een invulling aan wil geven. - Promotie rond het tijdelijk gebruik van leegstaande handelspanden zoals stickeracties. - Opvolgen en evalueren van het tijdelijk gebruik van leegstaande handelspanden. - Ondersteuning van initiatieven om het tijdelijk gebruik van leegstaande handelspanden te stimuleren. Alle info ook op: https://www.brugge.be/tijdelijk-gebruik-leegstaande-handelspanden

Jouw reactie