De Stadsrepubliek
Nieuw idee

Voorzie een installatie om tickets voor concerten te kunnen aankopen. Deze machines kunnen in de bib staan.

Reactie

de toekomst van...
Alle ingediende ideeën rond de werking van de bibliotheek en de renovatie van de Biekorfsite, worden besproken met de bibliotheek van de Stad en het ontwerpteam dat de renovatie van De Biekorf leidt.

Jouw reactie