Terugplaatsen van maquette Sint-Donaaskerk

Treffen - Toerisme, Treffen, Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Treffen - Parken en pleinen
Nieuw idee
De maquette van de Sint-Donaaskerk, die vroeger op de burg stond, is destijds weggehaald om plaats te maken voor het paviljoen van Toyo Ito. 

De maquette van de Sint-Donaaskerk, die vroeger op de burg stond, is destijds weggehaald om plaats te maken voor het paviljoen van Toyo Ito. Deze verdient opnieuw een plaats op het plein, want is interessant voor Bruggelingen én bezoekers.

Reactie

Aukelyn
De toekomst van Brugge heeft de collega's van ruimtelijke ordening gecontacteerd in verband met dit idee. Hieronder kan je hun antwoord terugvinden. "De maquette staat veilig opgeborgen en het terugplaatsen is al talloze keren gevraagd. De maquette geeft een onjuist beeld van de Sint-Donaaskerk en dat is ook (een van) de redenen waarom het niet werd terug geplaatst. We hebben nog geprobeerd de maquette in het hotel (resten van koor Sint-Donaas) te plaatsen, maar ook dat was geen mogelijkheid. De maquette is een stuk van de geschiedenis, er wordt gekeken of het voorzien kan worden in de heraanleg van de Burg. Dit is echter geen zekerheid."
Yves Dekimpe
Ik vond het ook altijd een mooie maquette en hoopte ook dat die ooit teruggeplaatst zou worden. Indien de maquette echter historisch niet correct is, dan begrijp ik wel dat ze niet terugkeert. Maar er is een alternatief, toch? Laat het stadsbestuur voor een wél zo correct mogelijke maquette zorgen, of - een stuk ambitieuzer - bouw een groot schaalmodel ((bv. 1/5 of 1/6, ik zeg maar wat), precies op de plaats van de Toyo-Itoconstructie, in moderne materialen (gewapend glas e.d.) waar de toeristen door kunnen kijken en lopen. Denk aan de zgn. schaapsstal in Gent; Brugge mag ook wel zoiets hebben, vind ik.
Michiel Dumon
Het idee van Yves Dekimpe, een grote maquette, lijkt mij een puik idee!
Ruben Mylle
Er moet inderdaad iets gedaan worden om de vroegere kathedraal in ere te herstellen. Het idee van een grote maquette lijkt mij een schitterend idee. Eventueel met een digitale aanvulling zodat men virtueel Sint-Donaas kan bezoeken.

Jouw reactie