Technische scholen als partner

Yannick Ranson
Creëren en werken - onderwijs en onderzoek, Creëren en werken
Goedgekeurd

We hebben in en rond Brugge een aantal scholen die sterk scoren op vlak van vaardigheden. Om aan een aantal andere verzuchtingen te voldoen, zou een samenwerking met hen handig zijn. Bijvoorbeeld bij het maken van (picknick) banken, kunnen leerlingen deze zaken tijdens hun opleiding op school maken en dan effectief laten gebruiken. Dit zorgt voor een betere band tussen leerlingen en stad, creativiteit in het straatbeeld, geen verloren inspanningen voor hogescholen, extra middelen voor de stad. Enkele voorbeelden: banken, Bbq installaties, skatevoorzieningen.

VTI, KTA, misschien zelfs hogescholen.

Stadsdiensten: groendienst, jeugddienst, lokaal onderwijsbeleid

Reactie

natasja timmerman
Ik vind dat geen slecht idee, ik heb er op de moment wel geen zicht op wat de leerlingen maken in deze scholen maar ik kan me wel voorstellen dat het voor de leerlingen een extra boost geeft om iets te maken dat dan ook wel degelijk gebruikt wordt door de stad. De scholen kunnen dan misschien een soort subsidie krijgen als ze effectief een project uitwerken om te gebruiken in de stad om bv een stuk van de aankoop van materiaal te betalen.
Kurt Lycke
met dit concept zijn wij idd ook bezig. wij zijn een vzw in oprichting die fungeert als een innovatieve denktank. dat kleine lowbudget microbedrijfjes opstart. en in ons concept zit idd ook studenten participatie ingewerkt. om zo voor hen een meer realtime gevoel en effectief resultaat zien door hun medewerking in hun eigen stad. wat ik wel moet zeggen bij onze informatieve gesprekken bij het schepencollege. dat dit bij 1 bepaalde schepen op bot is gestoten zijzelf is voorzitster bij een vakschool en wist te zeggen dat de studenten opgelegde projecten krijgen en geen tijd hebben om dit te realiseren . waar ik me ook vragen bij stel, gezien het een win win situatie is. nu dit gezegd zijnde, gaan wij in januari gewoon naar de scholen zelf en leggen ons project voor bij de directie.
de toekomst van...
Er worden meer en meer samenwerkingsverbanden aangegaan met deze scholen, onder meer in het kader van de Triënnale.

Jouw reactie