STOP van theorie naar praktijk

Koen Vanneste
duurzaam verplaatsen - fietsen, Duurzaam verplaatsen - Milieuvriendelijk vervoer, Duurzaam verplaatsen - Autoluw en verkeersvrij, Duurzaam verplaatsen
Goedgekeurd
Voorrang geven aan stappers en trappers, ruimte geven voor het openbaar vervoer in de binnenstad, de stadsdistributie herbekijken, milieuvriendelijke shuttlebussen voorzien en het lussensysteem verstrengen. Kortom: de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad verhogen

Het STOP-principe en duurzame mobiliteit zijn niet weg te denken uit alle studies die de laatste jaren gemaakt zijn. Hét moment om in de praktijk stappen vooruit te zetten in Brugge.
Stappers en trappers krijgen de plaats in het straatbeeld waar ze recht op hebben en niet de restruimte waar auto's moeten passeren zoals in de Hoogstraat of delen van de Katelijnestraat. De herinrichting van de Geldmuntstraat is een mooi voorbeeld van hoe het wel beter kan.
Daarnaast de nodige ruimte voor het openbaar vervoer, ook in de binnenstad. Nog steeds een belangrijke plaats waar veel mensen wonen, werken, winkelen en ontspannen.
Het herbekijken van de stadsdistributie. Zwaar geladen vrachtwagens richten in het centrum meer schade aan dan de lijnbussen. Een efficiënte, ecologische stadsdistributie moet mogelijk zijn in Brugge.
Proberen verkeer te vermijden. Toeristen kunnen best aan de rand hun wagen kwijt en met milieuvriendelijke shuttlebus of huurfiets de stad bezoeken of hotel intrekken. Dit is ook zo voor Wengen in Zwitserland, waar de wagens achterblijven in Lauterbrunnen. De toeristenbussen worden bij het binnenkomen van Brugge omgeleid en passagiers stappen over in een milieuvriendelijke shuttle richting hotel. Op die manier wordt het veel veiliger voor fietsers en voetgangers in de stad.
Tot slot voor het privévervoer mag het lussensysteem verstrengd worden en kan het parkeeraanbod op straat dalen (meer ruimte voor voetgangers en fietsers) en is gegroepeerd parkeren aan te bevelen. Hoe verder de auto van de voordeur, hoe sneller je de fiets neemt.
Ik ben ervan overtuigd dat slechts een totaalpakket aan maatregelen de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad kan verbeteren. Want wat baat het dat lijnbussen kleiner worden, als toeristen met steeds grotere bussen worden gelost aan de hotels en bedrijven worden bevoorraad met grote vrachtwagens?

Het stadsbestuur, de hotelsector, de handelaars

Reactie

Joost Jonckheere
De verbinding Maalse Steenweg-Vossensteert-Bossuytlaan-Generaal Lemanlaan wordt nu te veel gebruikt als sluipweg. Deze straten zijn smal en toch wordt alle verkeer er doorgelaten. Er is geen plaats voor auto's, bussen, fietsers, bromfietsers vrachtvervoer. Het sluipverkeer zou dus moeten gestremd worden. Waarom kan een lussensysteem die succesvol ingezet werd om het stadscentrum autoluwer te maken ook hier niet worden gebruikt ? (Vossensteert-Fortuinstraat : lus 1) en Vooruitgangstraat-August Derrestraat-Bossuytlaan : lus 2.
de toekomst van...
Het mobiliteitsplan van de Stad is mee gebaseerd op de 1.900 suggesties die het stadsbestuur van de Bruggelingen ontving tijdens inspraakmomenten. Het plan gaat uit van het STOP-principe, waarbij eerst aandacht is voor de Stappers, dan voor de Trappers, dan voor het Openbaar vervoer en ten slotte voor de Personenwagens.
de toekomst van...
Het stadsbestuur zet in op een autoluwe binnenstad. In het beleidsprogramma 2019-2024 staat vermeld dat er op piekmomenten en in piekperiodes de drukste winkelstraten en pleinen zullen worden ingericht als voetgangerszone met aandacht voor heldere communicatie en signalisatie. De medewerkers van groep Brugge en de inwoners worden gestimuleerd om te voet of met de fiets naar het werk te komen volgens het STOP-principe: liefst stappen, dan trappen, dan gebruik van het openbaar vervoer en pas in de laatste instantie van de personenwagen. Ook het thema openbaar vervoer komt in dit beleidsprogramma vaak aan bod: de bereikbaarheid van de binnenstad via het openbaar vervoer, zeker voor minder mobiele mensen, blijft een aandachtspunt. Stad Brugge bekijkt het aantal haltes voor busverbindingen en evalueren de busverbindingen van en naar de binnenstad grondig. In overleg met de omliggende gemeenten streven we naar frequentere openbaar vervoersverbindingen van en naar Brugge. Het openbaar vervoer wordt 's avonds en 's nachts uitgebreid, zeker op vrijdag en zaterdag. Een goede openbare vervoersontsluiting van en naar de noordelijke deelgemeenten blijft een prioriteit, denk hierbij aan de invoering van een lightrail of een trambus die de kusttramlijn verbindt met Brugge en op die manier ook zorgt voor ontsluiting van de noordelijke deelgemeenten. Ook op randparkings wordt er ingezet. Stad Brugge zorgt in overleg met de Vlaamse overheid voor een goede en intelligente signalisatie van en naar alle randparkings. Het aanbod aan parkeerplaatsen op rand- en park and ride-parkings wordt uitgebreid. Er wordt frequent milieuvriendelijke shuttlebusjes ingezet die rijden tussen de randparkings en het stadscentrum. Er wordt ook onderzocht waar er eventueel waterbussen kan ingezet worden. Het openbaar vervoer tussen de randparkings en het centrum en station zal de stad opdrijven. Om de auto in het straatbeeld te verminderen zal er meer ondergrondse parking voorzien worden voor de bewoners en handelaars. Denk hierbij aan parking Biekorf en Zilverpand. Stad Brugge stimuleert de inwoners om meer de fiets te nemen. We richten een 'zeven km club' op waar iedereen die minder dan 7 km van zijn werk of school woont, wordt aangemoedigd zich met de fiets te verplaatsen.

Jouw reactie