Stoer Huus

Roos Taillieu en Eric Muylaert
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - wonen
Goedgekeurd
Co-houding: een nieuwe manier van wonen

Co-housing project in Brugge - dit project komt niet van een bouwpromotor of een immobiliënkantoor, maar van een groep mensen die in de binnenstad een nieuwe manier van wonen willen maken met oog voor ecologie, voor alle generaties, voor toegang voor jonge gezinnen met weinig financiële middelen, kortom voor het sociale aspect. Een viertal jongeren met een autismestoornis krijgen ook hun eigen woonst; dit in samenwerking met De Kade.
 

Stad, Brandweer, eventueel  de provincie West-Vlaanderen

Reactie

Martine
ideaal om de hoge woningprijzen in Brugge te omzeilen!
de toekomst van...
Tijdens de oproep in de zomer van 2015 konden Bruggelingen via het platform van de toekomst van Brugge hun idee geven over vernieuwende projecten voor de stad. Eén van deze ideeën mondde via enkele toekomstateliers uit in de projectgroep ‘nieuwe woonvormen’. Een groep van geëngageerde Bruggelingen, architecten, stadsmedewerkers en organisaties - zoals Samenhuizen vzw - dacht verder na over deze manier van wonen en is op zoek naar een plek om experimenteerruimte naar deze nieuwe woonvormen te voorzien. Intussen lopen er een aantal projecten in Brugge, zoals Stoer Huus. Dit project in de binnenstad op de voormalige site van schoenen Danneels ter hoogte van de Baliestraat wordt het eerste cohousingproject van West-Vlaanderen. Dit project is intussen volzet, zal een veertigtal bewoners tellen en eind februari 2017 werd de eerste spadesteek gegeven. Aan dit project grenst een stuk verwilderd grasland, de ‘Bleekweide’. Dit was één van de toekomstplekken waar in september 2016 via de toekomst van Brugge een tafelsessie gehouden werd om te horen wat de buurt denkt over deze plek: komt hier een bloemenweide, een ontmoetingsplek, een tuinierplek of een stilteplaats? Eenmaal de cohousingsite opgeleverd is, wordt dit verder bekeken met de buurt en de stad. Meer info op http://www.stoerhuus.be/
de toekomst van...
Het stadsbestuur zal zich tijdens de nieuwe legislatuur ook inzetten op een nieuwe manier van wonen. In samenwerking met alle woonactoren zet het stadsbestuur in op een gecoördineerde aanpak voor de meest dringende woonnoden.

Jouw reactie