De Stadsrepubliek
Nieuw idee
Graag meer rustplekken in de bib, ik denk aan:
  • stilteplekken in de bib
  • plaats om boeken te raadplegen (onmogelijk in de examenperiode)
  • momenteel heb ik het gevoel dat de biblitheek meer een plaats is waar mensen komen praten en internetten (=café), dan een bibliotheek waar je rustig en aangenaam boeken kunt inkijken

Reactie

de toekomst van...
Alle ingediende ideeën rond de werking van de bibliotheek en de renovatie van de Biekorfsite, worden besproken met de bibliotheek van de Stad en het ontwerpteam dat de renovatie van De Biekorf leidt.

Jouw reactie