Herman Gevaert
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Openbaar vervoer, Duurzaam verplaatsen - Infrastructuur werken
Nieuw idee

Het idee over het station van Sint-Pieters gaat over de realisatie van een tweede, volwaardige treinverbinding voor Brugge. Er werd rond deze site de laatste jaren veel verbouwd en gebouwd: het AZ Sint-Jan, de OCMW gebouwen, appartementen, sociale woningen, enkele rusthuizen, ...

Aan de kant van de Waggelwaterstraat komt er tegenover het station een randparking. Als het derde spoor wordt aangelegd, komt er een doorsteek naar de kant Waggelwaterstraat zodat de reizigers die gebruik maken van de randparking, naar de perrons kunnen. Er komt ook een doorsteek onder de sporen ter hoogte van de Wijnenburgstraat / rotonde naar site Molenerf. De treinen naar het binnenland uit Blankenberge en Knokke kunnen er stoppen en zo het drukke station van Brugge centrum ontlasten waardoor een pak meer pendelaars uit het noorden van Brugge (inwoners, bezoekers AZ Sint-Jan, ...) gebruik zouden maken van dit station. Ook zou de verkeersknoop rond het station aan het centrum voor een deel ontward kunnen worden. De werken kunnen op die manier mooi gerealiseerd worden mits wat creativiteit. De Vives hogeschool of de Howest kan bijvoorbeeld ook een studieontwerp maken van de omgeving tussen het AZ Sint-Jan en de spoorweg.

Infrabel, Vives hogeschool, Stad Brugge

Reactie

Bjorn De Windt
Ik ben voorstander voor dit idee, het station van Sint-Pieters kan voor een beter ontsluiting van Brugge zorgen. Dit is een locatie buiten Brugge, niet ver van de N31, bevrijdingslaan en de toekomstige A11. Dit kan een tweede terminal worden voor het openbaar vervoer (trein, bussen, fietsen,tram) op de rand van Brugge, met voldoende parkeerplaats, gemeenschap voorzieningen en met een vlotte verbinding naar het centrum, kust, toekomstige stadion, woonwijken,Az Sint-Jan, enz...
Jimmy
Voorstander?! Ja?! Verzorg dan ook eens de parkeer problemen rond dit station. Het is er smorgens en savonds gewoonn een ramp om te parkeren.
Herman GEVAERT
De aanpassing als tweede station moest al jaren geleden gebeurd zijn. Het AZ-Sint-Jan met duizende bezoekers en werknemers, het OCMW, Rustenburg en verschillende grote rust- en verzorgingstehuizen zullen er zeker baat bij hebben. Er wordt momenteel zelfs veel gebouwd in de omgeving. Het feit dat de druk op het groot station zal afnemen is al een voldoende reden om het idee uit te werken. Laat een van de hogescholen een toekomststudie maken van de stationsomgeving. Er zit muziek in !
Bjorn De Windt
Voor alle duidelijkheid Jimmy, je kan het station langs de waggelwaterstraat ook ontsluiten. Er wordt hier een randparking en een doorsteek onder de sporen voorzien. Ik weet dat er een parkeerprobleem is in de rustburgwijk en er zijn verschillende ideeen om dit op te lossen. Enkel weinig wil van Stad Brugge
De Clerck Stefaan
Waarom moet men altijd met de auto naar een station rijden? Het station in Sint-Pieters mag zeker opgewaardeerd worden: meer treinen die er stoppen, betere toegang, vernieuwen van perrons, ... Maar er hoeft daar geen grote parking te komen. Het station was altijd bedoeld voor plaatselijke bediening. Wat er wel nodig is, is een betere aansluiting voor busverkeer en (veel) meer fietsstallingen. Wie in de directe omgeving werkt (bv. Sint-Jan) zal vooral gediend zijn met extra treinverbindingen. Wie in de directe omgeving woont zal daar ook gebruik van kunnen maken. Natuurlijk is hier vooral de medewerking van de NMBS van levensgroot belang en daar zal het schoentje wringen. De NMBS heeft helaas andere prioriteiten. Kan Brugge zelf hier iets in forceren?
de toekomst van...
Er komen rond 2021 twee nieuwe fietstunnels op Sint-Pieters: een onder de Blankenbergse Dijk en een die de Rustenburgwijk zal verbinden met de nieuwe randparking aan het Waggelwater. Dit in samenwerking met TucRail die mee instaat voor de realisatie van de fietstunnel en het fietspad. De tunnels zorgen voor een belangrijke verbetering van de fietsverbinding in de regio. Op stadsniveau betekent dit dat de tunnel ter hoogte van het station Brugge-Sint-Pieters zorgt voor een vlotte verbinding tussen de Rustenburgwijk, het Station Brugge Sint-Pieters, de nieuwe randparking Waggelwater en de site AZ Sint-Jan. Meer info op: https://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/twee-nieuwe-fietstunnels-op-sint-pieters-rond-2021.

Jouw reactie