Stadslab

Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Duurzaamheid algemeen
In uitwerking
Tegen 2050 een duurzame stad maken van Brugge

Tegen 2050 maken we samen van Brugge een duurzame stad. Een stad waar we het welzijn van ieder kunnen verzekeren én een leefbare economie kunnen opbouwen binnen onze ecologische grenzen. Stadslab2050 is een stedelijk laboratorium dat de omslag naar een duurzame stad wil helpen verwezenlijken.

Het doel is dan ook om een 'stadslab Brugge' op te richten, naar analogie met de stad Antwerpen. 

Stad Brugge, Vlaamse overheid, vzw's

Reactie

de toekomst van...
De stad zet hier de laatste jaren meer en meer op in. Onder meer door de ondertekening van het 'convenant of mayors (20% CO2 reductie tegen 2020), de lancering van het klimaatplan (meer info: www.brugge.be/klimaatplan), de opstart van het Brugse Food Lab (meer info: https://www.brugge.be/brugsfoodlab) en tal van andere initiatieven via de stad of in samenwerking met. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van (H)eerlijk Brugge (https://www.brugge.be/heerlijk) waarbij duurzaamheid in de kijker wordt geplaatst.

Jouw reactie