Slimme vuilnisbak

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Stadsbeeld, Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Hernieuwbare energie
In uitwerking

Voorzie in de Stad een slimme vuilnisbak. Deze vuilnisbak kan op zonne-energie werken en het afval samenpersen. Hierdoor kan er meer afval in opgeslagen worden dan in een gewone vuilnisbak. Is de vuilbak vol, kan er een signaal gegeven worden aan de gemeentediensten die de vuilbak kunnen komen legen. 

Reactie

de toekomst van...
In het beleidsprogramma voor 2019-2024 staat deze doelstelling vermeld: We zetten in op voldoende aantallen en voldoende grote openbare vuilnisbakken. We investeren in ondergrondse containers en slimme vuilnisbakken waar nuttig.

Jouw reactie