Site Dupont ('Genencor')

Kevin Vanderbeke
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Stadsbeeld
Nieuw idee

De site van Dupont kan een nieuwe attractiepool zijn voor een modern Brugge met een museum voor hedendaagse media en nieuwe woonvormen.

Reactie

Bart Maene
Onbegrijpelijk dat Genencor een aanvraag heeft gedaan om een gedeelte van hun milieuvergunningen te hernieuwen. Er worden opnieuw twee opslagtanks voor enzymes bijgebouwd en dit in het kader van: 'Het verder ontwikkelen van onze bestaande activiteiten' (nieuwsbrief Genencor Brugge juli 2016). Er is ook nog uitbreiding van de opslag van gasflessen en gevaarlijke stoffen en er zal meer grondwater opgepompt worden alsook meer bedriijfsafvalwater worden geloosd. Dit wijst erop dat Dupont (het moederbedrijf) er aan denkt om zijn activiteiten verder te verankeren en zelfs uit te breiden. Dergelijke fabrieken in de binnen stad, dat is tocht compleet niet meer van deze tijd. Moet er op (middel)lange termijn niet gedacht worden aan een geleidelijke afbouw van deze industriële activiteiten in de binnenstad. Een mooi idee maar wanneer komt er een concreet plan voor deze site?
Bart Maene
Genencor heeft toestemming gekregen om productie verder uit te breiden. De opslag van gasflessen en gevaarlijke stoffen en het lozen van bedrijfsafvalwater gaat onverminderd verder. Er is steeds meer lawaai- en geurhinder.
VAN ISEGHEM, HANNES
Is dit iets dat nog steeds wordt bekeken? Op zich ken ik wel mensen die iets met die site zouden willen aanvangen. Is dat de locatie waar het eerste Urb Egg cafe doorging?
de toekomst van...
Dag Hannes, We volgen deze plek inderdaad verder op. In een optimale verstandhouding zijn initiatieven zoals House of Time (https://www.bruggenvoorjongeren.be/nl/acties/index/5642/house-of-time-triennale-2018) op vandaag mogelijk. We blijven alert voor opportuniteiten daar en elders in de stad.

Jouw reactie